NITO mener arbeidsgiver må ha en god grunn til å kunne nekte deg å jobbe fra hytta når du er pålagt hjemmekontor under pandemien. 

73 prosent av NITOs medlemmer jobbet hjemmefra da vi spurte et representativt utvalg medlemmer i februar 2021. For å få en avveksling fra hjemmekontoret, er det aktuelt for de som har tilgang på fritidsbolig å jobbe derfra. 

Kjærkommen avveksling

Tone Bjellaanes med blomster stor.JPG

- Mange har jobbet et helt år hjemmefra. Kanskje med ektefelle og barn som også helt eller delvis har hatt jobb og skole hjemme. For mange vil det være en kjærkommen avveksling å jobbe fra hytta, sier advokat i NITO Tone Bjellaanes (bildet).  

Bjellaanes mener at arbeidsgiver som pålegger arbeidstakeren å jobbe hjemmefra, ikke kan bestemme på hvilken adresse arbeidet skal utføres, med mindre det er spesifikt avtalt skriftlig. 

- Vi omtaler det som hjemmekontor, men egentlig snakker vi om et pålegg om ikke å reise til arbeidsplassen under pandemien, sier hun. En mer korrekt betegnelse er fjernarbeid og kan utføres fra det eller de fjernarbeidssted(er) som arbeidstaker finner best egnet. 

Arbeidet må kunne utføres like godt

Det er likevel viktig at stedet man jobber fra har de fasilitetene som trengs for at man kan utføre jobben.  

- Jeg vil ikke anbefale noen å insitere på å jobbe fra en fritidsbolig med dårlig nettdekning. Arbeidsgiver må kunne forvente at arbeidstakeren får utført jobben like godt som hjemmefra. For de fleste vil det forutsette at det er god nok nettilgang slik at man kan jobbe som vanlig, sier Bjellaanes. 

På den annen side bør ikke arbeidsgiver være så opptatt av hvor arbeidstakeren oppholder seg, så lenge vedkommende er tilgjengelig og gjør jobben som avtalt.  

I noen tilfeller kan avstanden mellom fritidsboligen og arbeidsplassen ha noe å si, for eksempel hvis du har en jobb som innebærer at du må kunne stille fysisk på kort varsel. 

Tilrettelegging

En utfordring kan være arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for gode forhold på hjemmekontoret.   

- Mange arbeidsgivere har sørget for at arbeidstakeren får riktig pult, stol, flere skjermer og liknende. Dette mener NITO at de har plikt til. Det er imidlertid ikke rimelig å kreve at det også tilrettelegges på en hytte eller annet sted man oppholder seg, uten at det er spesifikt avtalt som arbeidssted, sier advokaten.

Et godt råd er uansett å være åpen med arbeidsgiver om hvor du befinner deg.   

- Selv om arbeidsgiver ikke kan bestemme hvor du oppholder deg, vil åpenhet forebygge eventuelle konflikter. Du har i utgangspunktet lov til å jobbe fra et annet sted enn hjemme, og da er det ingen grunn til ikke å fortelle det, avslutter Bjellaanes.  

Les også:

Hjemmekontor - hvilke regler gjelder

NITO anbefaler egen avtale om hjemmekontor