Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, takker ingeniører og teknologer som jobber i helsesektoren og har stått på dag og natt for å bekjempe koronaviruset. 

- Jeg tør ikke å tenke på hvordan dette hadde gått, dersom vi ikke hadde hatt god nok analysekapasitet. Spesielt nå med mere smittsomme virusvarianter. Ingeniører og teknologer har spilt, og spiller fortsatt en viktig rolle i håndteringen av pandemien, sa Nakstad på østnorsk ingeniørkonferanse. 

I tiden framover mener han at hurtigtesting og selvtesting i større grad vil bli benyttet.

- Her spiller bioingeniørene en viktig rolle i å kvalitetssikre og vurdere disse testene.

Se stream fra konferansen om utfordringer knyttet til Smittestopp-appen, testkapasitet, digitale verktøy og personvern. 

Se stream 

Teknologiens muligheter

Det holder ikke at barn og voksne oppdateres på håndhygiene, avstandsråd og bevisstgjøring rundt hvor lett det er å smitte andre. Teknologi spiller også en viktig rolle i bekjempelsen av koronapandemien. 

På kort tid skal flere hundretusener mennesker testes, smittesporing effektiviseres og testresultater formidles gjennom teknologi. 

Disse møter du i streamen: 

  • Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, gir deg en oppdatering om koronapandemien.
  • Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse, forteller om hva tettere samarbeid mellom helseinstanser betyr for pasienter og pårørende, og hvordan pandemien har påvirket arbeidet med økt samhandling i helsevesenet.
  • Rune Simensen, direktør i Direktoratet for e-helse, forteller om folks forventninger til teknologi og helsevesenets innfrielser av forventninger.
  • Karsten Karlsen fra Sykehuspartner forteller om to elektroniske løsninger for å støtte helsepersonell i pandemien: Rekvirering av analyser og rapportering av prøvesvar på hurtigtester.
  • Line Sæle fra Folkehelseinstituttet går gjennom utfordringene med FHIs første Smittestopp-app som ble stoppet av Datatilsynet, hva som er annerledes fra den første og hvordan den nye appen tar bedre vare på personvernet vårt.
  • Beth Marie Brotnov, enhetsleder for molekylærdiagnostikk og virologi på Ullevål, gir deg et innblikk i hvordan laboratoriene jobbet for å øke testkapasiteten, slik at vi i dag tester mange flere og resultatene kommer raskere.
Bilde i tekst .jpg
Øverst fra venstre: Else-Berit Stenseth (medlem av avdelingsstyret i NITO Hedmark), Beth Marie Brotnov (enhetsleder for molekylærdiagnostikk og virologi på Ullevål), Karsten Karlsen (fra Sykehuspartner), Rune Simensen (direktør i Direktoratet for e-helse), Karl Vestli (fungerende direktør i Direktoratet for e-helse) og Line Sæle (fra Folkehelseinstituttet).