4. mars er verdens ingeniørdag, World Engineering Day for Sustainable Development. Verdens ingeniørdag ble stiftet av UNESCO i 2019 og skal bidra til å vise fram at ingeniørenes arbeid og teknologiutvikling er viktig for et moderne liv og bærekraftige løsninger.

FEANI (European Federation of National Engineering Associations), er en av organisasjonene bak verdens ingeniørdag. Her er også Markussen visepresident.

- Det er ingen tvil om at ingeniørene har en nøkkelrolle for å nå bærekraftsmålene. I tillegg kreves det samarbeid og kompetanseutveksling mellom et mangfold av interessenter og beslutningstakere, sier Markussen.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Bli inspirert av disse unge i video fra The student network of the Association of Nordic Engineers (ANE):

- UNESCOs nye rapport om ingeniørenes arbeid for bærekraft: Engineering for Sustainable Development: Devivering on Sustainable Development Goals blir derfor spennende lesning, sier han og legger til:

- At UNESCO har innstiftet dagen og bidrar til at ingeniørorganisasjoner verden over setter søkelyset på mulighetene til å forandre verden til det bedre er meget bra.

Verdens ingeniørdag har som formål å synliggjøre flere av FNs bærekraftsmål, blant annet en bærekraftig infrastruktur når det gjelder vann, energi, miljø, bærekraftige byer og forebygging av naturkatastrofer.

Gjør en forskjell gjennom Ingeniører Uten Grenser

Markussen trekker fram innsatsen til Ingeniører Uten Grenser (IUG), og benytter anledningen til å gratulere IUG-Norge med 10-års jubileet.

- De bidrar med ingeniørkompetanse i bistandsarbeid med bærekraftsmålene høyt på agendaen, forteller han. 

Hvert år bidrar titalls frivillige ingeniører på oppdrag for IUG. De ønsker å gjøre en forskjell i verden og jobber for å nå FNs bærekraftsmål - utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

- Hvis en ikke har lyst eller anledning til å delta direkte i IUGs arbeid, vil jeg anbefale å støtte IUGs arbeid gjennom å bli medlem eller «Teknologivenn», avslutter NITO-presidenten.

I videoen under kan du se hvorfor generalsekretær for Association of Nordic Engineers, Inese Podgaiska, mener verdens ingeniørdag bør benyttes av alle ingeniører til å si sin mening:

UNESCOs nye rapport om ingeniørenes arbeid for bærekraft: Engineering for Sustainable Development: Devivering on Sustainable Development Goals