- Vi setter stor pris på at statsminister Erna Solberg på vegne av seg selv og hele regjeringen anerkjenner bioingeniørenes kompetanse og bidrag under covid-19-pandemien, sier fagstyreleder i Bioingeniørfaglig institutt (BFI), Rita von der Fehr.

- Det sender et viktig signal til hele yrkesgruppen etter ett år hvor bioingeniørene har lagt ned et stort arbeid for å holde laboratoriene i gang.

- Denne innsatsen har imidlertid ikke vært uten kostnad for den enkelte, og jeg vet at det har kostet mange mye å stå i denne pandemien over så lang tid, både på jobb og privat, sier hun.

Stor betydning i et internasjonalt perspektiv

Det er The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) som beslutter tema for bioingeniørdagen.

Hensikten med dagen er å markere laboratorieteknologiens og bioingeniørenes nøkkelrolle innen forskning, diagnostisering og behandling av pasienter.

Fagstyreleder Rita von der Fehr

- At dagen feires internasjonalt bidrar til å synliggjøre bioingeniørenes betydning i et internasjonalt perspektiv, forteller von der Fehr (bildet).

- Temaet for bioingeniørdagen 2021 er dessverre fortsatt svært aktuelt. Men selv om pandemien og bioingeniørenes innsats for å begrense smitte og smittespredning i samfunnet har fått mye oppmerksomhet det siste året, har også covid-19-pandemien bidratt til å belyse bioingeniørenes kompetanse og betydning for helsetjenesten og folkehelsa, forteller hun.

- Bioingeniørenes bidrag i helsetjenesten med rett svar til rett tid, gjennom innføring av nye metoder, bruk av ny teknologi, innen både diagnostikk og forskning, er uvurderlig, sier von der Fehr.  

- Bioingeniørene er med på forebygging, behandling og bekjempelse av både antibiotikaresistens, ikke-smittsomme og smittsomme sykdommer som covid-19, påpeker von der Fehr.

Se videohilsen fra NITO-president Trond Markussen

Trenger flere bioingeniører i framtida

- Bioingeniørdagen og den pågående koronakrisen er også en påminnelse om at vi vil trenge langt flere bioingeniører i årene som kommer. I fjor opplevde vi en gledelig økning i antall søkere til bioingeniørfaget på over 15 prosent. 

- 15. april er også søknadsfristen for høyere utdanning, og jeg håper at mange også i år har vurdert og søkt seg til bioingeniørstudiet.

- Det er alltid bruk for bioingeniører. Det er et fag i kontinuerlig utvikling, det er en vitenskap for framtida som ivaretas her og nå, og som endres etter hvert som innovasjon viser veien, sier von der Fehr.

- Jeg håper derfor, spesielt i år, at alle bioingeniører tar seg tid til å feire dagen og hverandre. Dette er deres dag.

- Marker også gjerne dagen digitalt. Del i sosiale medier, og vis fram hvem dere er, hva dere gjør og hvilken kompetanse dere har, oppfordrer hun til slutt.

Bioingeniørfaglig institutt