- IKT-fag er populært, og jeg er glad for at andelen kvinner er oppe i 36 prosent. Det går rett vei for bedre kjønnsballanse i dette faget som lenge har vært mannsdominert, sier Trond Markussen, president i NITO. 

Økningen viser hva som interesserer unge og gjenspeiler hvor viktig IKT er i alle sektorer i samfunnet. Markussen mener at myndighetene må følge opp med flere studieplasser.

- Riktig nok er det planlagt 342 flere studieplasser innen IKT, en økning på 14 prosent. Men jeg er redd økningen ikke er stor nok til å holde tritt med behovet i arbeidsmarkedet. Når vi vet at det er 7238 som har dette studiet som førstevalg, betyr det at svært mange ikke får komme inn på det studiet de ønsker seg, sier Markussen. 

Etterspørselen etter IKT-kompetanse er stor, og  en undersøkelse fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at Norge vil ha behov for 40 000 flere med IKT-kompetanse i 2030.

Bioingeniør populært

Ulike utdanninger innen helse er svært populære og bioingeniør er intet unntak. Tallene viser at det er 14 søkere per studieplass.

Markussen mener at det også her er behov for økt antall studieplasser.

- Pandemien har vist oss hvor viktig alle leddene i helsetjenestene er. Bioingeniørene har en nøkkelrolle i det vi står midt oppe i nå. God og rask analyse av koronatestene er avgjørende for smittesporing, karantene og isolasjon. Mange av bioingeniørene som i dag jobber i helsetjenesten nærmer seg pensjonsalder. NITO advarer mot mangel på bioingeniører om få år om ikke utdanningskapasiteten økes. 

- Vi har lenge etterspurt en gjennomgang av behov sett opp mot utdanningskapasitet for å unngå akutt mangel på fagfolk i framtida. 

Eldre søkere

Tallene viser også en stor økning i antall over 30 år som søker høyere utdanning. For gruppen 50 til 59 år er økningen på hele 26 prosent.

- Kompetansepåfyll gjennom hele arbeidslivet er viktig. Det er positivt om folk velger utdanning om de er kommet i en situasjon der de ønsker eller må bytte jobb eller trenger mer utdanning i jobben de har.

- Samtidig gjenspeiler nok tallet det høye antallet permitterte og arbeidsledige som følge av pandemien, så tallene har en trist undertone. I den sammenheng er det bra at regjeringen har åpnet for mulighet til å ta høyere utdanning mens man mottar dagpenger, sier Markussen.

Hva gjør en ingeniør?