Av: Glen Starr, advokat i NITO og fotballsupporter. Dette innlegget ble først publisert 27.04.2021 i Dagsavisen. 

18. april ble en ny toppliga, kalt superligaen, annonsert på tolv toppklubbers hjemmesider. Det er skrevet og ment mangt om denne ligaen. Årsaken til dette er en massiv motstand fra både supportere, spillere, trenere, journalister og politikere over hele Europa. Sterkest er motstanden i fotballens hjemland England.

Ingen medbestemmelse

Eierne har gjort mange tabber i denne situasjonen. De har satt i gang en enorm endringsprosess uten medbestemmelse. De har ikke involvert de berørte parter. De har ikke hatt god dialog med verken ansatte eller supportere.

I Norge er vi i en særstilling internasjonalt når det gjelder dialog og medbestemmelse i arbeidslivet. 

Dette er et konkurransefortrinn. Det bidrar blant annet til lavt konfliktnivå. Det er på de aller fleste arbeidsplasser tillit mellom eiere, ledelse og ansatte.

Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, blir ofte overrasket over liten avstand mellom ledere og vanlige medarbeidere.

De blir forundret over hvor involvert medarbeidere er i beslutninger, at det er greit å si ifra om uenighet eller komme med forslag som strider med den opprinnelige ideen. Sjefen sitter ofte i landskap sammen med de ansatte.

Den norske modellen 

Kunne fotballen lært noe av dette? Helt klart. Gjennom vår samarbeidsmodell, som ofte kalles den norske modellen, er partene enige om viktigheten av å involvere de ansatte i beslutningsprosesser.

Ledelsen plikter å drøfte spørsmål av betydning med de ansattes representanter så tidlig som mulig og før beslutninger tas. Dette er kommet til uttrykk i de fleste hovedavtaler, herunder hovedavtalen mellom NITO og NHO.

Dette samarbeidet ble født i en tid med mange arbeidskonflikter og til dels voldelige streiker her i Norge. Folk tok til gatene i harme mot arbeidsgiverne. Ikke ulikt det vi så fra England da superligaen ble lansert.

- Du må spille på lag

Tillit er blant samfunns viktigste kapital. Når tilliten svekkes, skapes motsetninger som igjen gir grobunn for splittelse. Det er lett å avfeie fotball til å være lite viktig og bare underholdning. I fotballandet England kommer du ingen vei med det. For mange mennesker, særlig i arbeiderklassen, er det å følge laget sitt selve livet.

Det som nå har skjedd i de store klubbene er nok et slag i trynet fra pengemakta til en allerede hardt prøvet arbeiderklasse.

Vår modell for organisert arbeidsliv, og for så vidt også organisert frivillig sektor som idretten, burde være eksportvare. Selv de mest grådige kapitalister bør lære av det som nå har skjedd i fotballverden: Du må spille på lag, også når du vil tjene mer penger.