- Som arbeidstakere må vi samarbeide med våre europeiske kollegaer. Solidaritet og fagforeningsarbeid stopper ikke ved landegrensene, sier generalsekretær i IndustriAll Europe, Luc Triangle. 
 
Han mener at ved første øyekast har kanskje fagorganiserte i Norge, Bulgaria og Serbia lite til felles. Vi lever i helt forskjellige verdener både industrielt og sosialt. Men vi har også mye til felles: 

 - Vi kjemper alle for bedre arbeidsforhold, en rettferdig lønn å leve av og et rettferdig samfunn. IndustriAll er den europeiske unionsfamilien som vi alle tilhører. 

- IndustriAll Europe organiserer 180 fagforeninger i 38 land, og sammen har vi nesten syv millioner medlemmer. Vår oppgave er å bygge opp om solidaritet og fellesskap mellom disse landene, med målet om å stå sterke sammen i saker du ikke kan løse alene, sier Triangle.

IndustriAll Europe gjennomførte sin kongress digitalt i begynnelsen av juni. Det viktigste temaet var hvordan europeisk industri skulle reise seg igjen etter pandemien.

For medlemsorganisasjonen er det viktig at arbeidsgiverne ikke benytter pandemien som begrunnelse for unødvendige og store omstruktureringer. Vanlige arbeidstakere skal ikke bære de største belastningene etter pandemien.

De må få tilbake jobbene sine, og ungdomsledigheten må ned. En felles utfordring er å få de unge til å ta jobb i industrien.

Internasjonalt arbeid er viktig for NITO

I sitt innlegg til kongressen utfordret NITOs president Trond Markussen sine europeiske kollegaer på hva fagorganisasjonene selv kan bidra med.

Markussen oppfordret til samarbeid for at midler til gjenoppbyggingen etter pandemien også skal bidra til det grønne skiftet.

Han poengterte at dagens ungdom er opptatt av bærekraft, og at de vil søke seg til bedrifter som viser at de tar klima og miljø på alvor.

- Her kan det trekkes en parallell til at fagorganisasjoner som bidrar selv har større muligheter til å rekruttere de unge som medlemmer i organisasjonen, sa Markussen. 

Vi kan ikke stå på sidelinja mens millioner dør

Med dagens grenseoverskridende arbeidsliv og globale markeder, er internasjonal solidaritet viktigere enn noensinne.

- NITO deltar i internasjonalt arbeid ut fra en grunntanke om solidaritet mellom arbeidstakere på tvers av landegrenser, sier Markussen. 

Hvert år dør 2,3 millioner mennesker som følge av arbeidsrelatert sykdom eller ulykker, ifølge ILO (The International Labour Organization). I tillegg registreres det på verdensbasis over 310 millioner arbeidsulykker og 160 millioner tilfeller av arbeidsrelatert sykdom. Samtidig ser vi at en stadig større andel av verdens formue samles på stadig færre hender. 

- Gjennom IndustriAll-fellesskapet jobber NITO for arbeidstakeres rettigheter. Jeg mener derfor at vi ikke kan akseptere at det er forbudt å organisere seg i mer enn halvparten av verdens land, eller at arbeidsgivere og myndigheter i mange land spiller hasard med både arbeidstakeres helse og miljø, sier Markussen.

Trond Markussen og Luc copy 2.jpg
NITO-president Trond Markussen (t.v.) sammen med generalsekretær i IndustriAll, Luc Triangle. Bildet er tatt før koronapandemien.

- Verden har blitt vår landsby. Politikk og næringsliv organiseres på en global skala. Hvis fagforeninger ønsker å være relevante, er det ikke noe valg: Vi må jobbe på tvers av landegrensene, og det starter på det europeiske nivået. IndustriAll Europe, dets 180 tilknyttede fagforeninger, inkludert NITO, har bevist sammen at det er mulig. Sammen står vi sterke, avslutter IndustriAll-sjefen.