Det er dessverre altfor få jenter som interesserer seg for teknologi i dag. Det vil tech-nettverket, TENK, gjør noe med og arrangerer derfor hvert år Tenk tech camp for jenter mellom 13 og 18 år.

Bli med inn, og se reportasjen fra åres Tenk tech camp på Teknisk museum her:

- Flere kvinner velger ingeniør- og teknologifag på skolen, men teknologi er fortsatt i stor grad en guttegreie. I arbeidslivet er over 80 prosent av ingeniørene fortsatt menn. Dette må vi gjøre noe med, sier NITO-president Trond Markussen.

- NITO engasjerer seg for å få flere kvinner interessert i teknologi, blant annet gjennom prosjektet Jenter og teknologi. Da er TENK, Tech-nettverket for kvinner, en naturlig samarbeidspartner, sier han.

Trond-Markussen-NT-03783.jpeg
President i NITO, Trond Markussen.