- Jeg er svært glad for at Senterpartiet inviterte oss til å møte deres representanter i helse- og omsorgskomiteen. Det sier hovedstyremedlem og leder av NITO Spekter Brynhild Asperud.

Møte med Senterpartiets medlemmer i helse- og omsorgskomiteen

NITO BFI hadde fredag 14. januar møte med stortingsrepresentantene Hans Inge Myrvoll og Lisa Marie Ness Klungland, som er Senterpartiets medlemmer i helse- og omsorgskomiteen samt politisk rådgiver Oda Marie Irgens Hokstad. Sistnevnte er også utdannet bioingeniør.

Skjermdump fra NITO BFIs møte med Senterpartiet fredag 14. januar.
Skjermdump fra NITO BFIs møte med Senterpartiet fredag 14. januar.

Asperud møtte representantene sammen med BFIs instituttleder Lisa Husby og politisk rådgiver i BFI Margrete Tennfjord.

Fikk synliggjort viktige behov

- Vi fikk synliggjort både bioingeniørenes situasjon nå, behovet for å utdanne flere og andre aktuelle utfordringer innen helse og beredskap.

- Vi fikk også formidlet vår skuffelse over at ikke NITO har fått med en representant i den regjeringsoppnevnte helsepersonellkommisjonen, som har som mandat å fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet, sier hun.

Tre av hovedtemaene som ble tatt opp i møtet var:

  • Status for dagens laboratorier
  • Behovet for bioingeniører de neste ti år
  • Konsekvenser av bioingeniørmangel

- Det var viktig for oss å formidle hvor avgjørende denne yrkesgruppen er for landets beredskap, og samtidig peke på hvordan arbeidshverdagen er for landets bioingeniører. Stor arbeidsmengde, høyt arbeidspress, økt sykefravær, for få ansatte og mangelfull kompensasjon til ansatte som bidrar ekstra, er blant de utfordringene yrkesgruppen står i.

 - Jeg opplevde møtet som konstruktivt og nyttig. Senterpartiets representanter var genuint interessert i de problemstillinger og utfordringer vi tok opp, avslutter Asperud.

Bioingeniørfaglig institutt