Kampanjen ble startet som et initiativ fra Den norske legeforeningen, men har nå 14 samarbeidspartnere. Hensikten er å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet.

Heidi Andersen.jpg
Heidi Andersen, instituttleder i NITO BFI.

- Mer er ikke nødvendigvis bedre, og bioingeniører har en viktig rolle med tanke på å gi råd om kloke valg hva gjelder prøvetakinger og analyser, sier Heidi Andersen, instituttleder i NITO BFI.

I desember 2023 ble NITO BFI offisiell samarbeidspartner i Gjør kloke valg-kampanjen, og 31. januar blåste man i gang samarbeidet med workshopen «Ikke stikk meg uten grunn».

Mer om "Ikke stikk meg uten grunn"

Hensikten med workshopen var å informere om Gjør kloke valg-kampanjen, samt inspirere til at flere helseforetak kan starte opp «Ikke stikk meg uten grunn-prosjekter».

Universitetssykehuset i Nord-Norge og Sykehuset i Vestfold delte av sine erfaringer med prosjektet. Deltakerne i workshopen fikk også muligheten til å utveksle erfaringer og komme med innspill i workshopen innenfor temaene:

  • Hva gjør din avdeling for å redusere unødvendig rekvirering?
  • Hvilke IKT-funksjonaliteter trengs for å redusere unødvendig rekvirering?
  • Er det behov for nasjonale retningslinjer?

- Bioingeniører kan bidra til å veilede annet helsepersonell til å velge riktige analyser og bidra til at det bestilles færre prøver og gjentakende prøver av pasienter, sier Andersen.

NITO BFI bidrag til Gjør kloke valg-kampanjen

NITO BFI har en rekke rådgivende utvalg som kan bidra til å lage anbefalinger for annet helsepersonell og pasienter.

- Vi kan dessuten bidra til å fremme bioingeniøren som diagnostisk samarbeidspartner i dette arbeidet, siden tverrfaglig samarbeid er et viktig prinsipp i Choosing Wisely-kampanjen, avslutter instituttlederen.

Bioingeniørfaglig institutt