Mette Sevaldson Foto Bjarne Krogstad.jpg
Mette Sevaldson, nyvalgt leder av NITO Spekter.

- På tross av en positiv lønnsutvikling for NITOs medlemmer i Spekterområdene i 2023, er det fortsatt en lang vei å gå for å få lønnsnivået opp på et tilfredsstillende nivå for flere av NITOs grupper, sier Mette Sevaldson, nyvalgt leder for NITO Spekter. 

- I den sammenheng er det viktig å merke seg NITOs behovsundersøkelse for 2023, som viser at halvparten av arbeidsgiverne tror de vil miste ingeniører de nærmeste årene, sier hun.

Frykten for det er størst i Spekter helse, der to av tre arbeidsgivere tror de vil miste ingeniørkompetanse.

- Det er allerede kritisk mangel på bioingeniører, og Statistisk sentralbyrå (SSB) har estimert at vi kommer til å trenge 2400 flere bioingeniører innen 2035. Det er i tillegg mangel på både medisintekniske ingeniører, stråleterapeuter, IT- og andre ingeniører.

- Situasjonen tilsier at våre medlemmer er attraktive på arbeidsmarkedet, har ettertraktet kompetanse og har en stigende markedsverdi.

Krav om skikkelig reallønnsløft

- Vi har derfor en klar forventning om at lønnsnivået for våre grupper skal gjenspeile dette. Vi må få et skikkelig reallønnsløft, sier Sevaldson.

Øvrige krav inn i lønnsoppgjøret

Dette er noe av det som er viktig for NITO Spekter i årets forhandlinger:

  • Reisetid er arbeidstid: Medgått tid til reise skal som et minimum kompenseres time for time.
  • Fjernarbeid/hjemmekontor: Utgifter til hjemmekontor skal dekkes av arbeidsgiver.
  • Kompetanse: Arbeidsgiver skal legge til rette for å utvikle og oppdatere ansattes kompetanse. Vi krever at arbeidsgiver utvikler kompetanseplaner for den enkelte ansatte.

Se også:

- Klare for streik

Lønnsstatistikk NITO Spekter 2023

NITO Spekter: Nytt tariffutvalg

Se når vi forhandler lønn for deg