Andreas G. R. Moen 002.jpg

- Du har rett til etterlattepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal landspensjonskasse (KLP) og de kommunale pensjonskassene hvis din avdøde var medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning, sier Andreas G. R. Moen (bildet), advokat i NITO.

- Dette gjelder om den som er død jobbet i offentlig sektor eller var alderspensjonist. I tillegg kan etterlatte ha rett på pensjon etter avdød som tidligere var ansatt i offentlig sektor, sier han.

I Statens pensjonskasse går det automatisk - men pass på

SPK utbetaler pensjonen til etterlatte automatisk. Det er viktig å være klar over at de etterlatte selv må melde fra dersom avdøde var i en kommunal ordning.

- Det mange ikke er klar over er at du kan ha rett til pensjon også hvis avdøde tidligere hadde en karriere på minst tre år i det offentlige. Det gjelder også dem som har møtt hverandre etter at ektefellen hadde arbeidsforholdet sitt i offentlig sektor, forklarer Moen.

Om dette er tilfellet, må man selv melde fra til den pensjonsleverandøren som den avdøde sist var medlem av i offentlig sektor.

- Du søker da hos den pensjonsleverandøren man tror eller vet den avdøde var medlem av, sier Moen. 

Barnepensjon - til etterlatte barn

Vær klar over at det også gis pensjon fra offentlig tjenestepensjon til etterlatte barn etter avdøde. Det utgjør 15 prosent av avdødes lønn fram til man er 20 år.

- Mange er kanskje ikke klar over dette, og jeg mener derfor at det er viktig å opplyse om det. Noen kroner ekstra vil komme godt med i barne- og ungdomsårene, sier NITOs advokat.

Ektefellepensjon

Pensjonen til ektefeller består som hovedregel av ni prosent av den avdødes lønn. I noen tilfeller kan man ha rett på såkalt bruttoberegnet ektefellepensjon. 

- Hold kontakt med eksen

Er du skilt kan det lønne seg å holde kontakt med eksen din. NITOs advokat forteller at det kan være gull verdt å ha en ekskone eller eksmann med fartstid i offentlig sektor.

- Hvis du er skilt fra en som har jobbet i offentlig sektor kan du også ha rett på ektefellepensjon, hvis du har vært gift i minst 10 år og var over 45 år på skilsmissetidspunktet. Dersom den avdøde ble gift på nytt må den nye og fraskilte ektefellen dele.

- Fordelingen avhenger av samlet ekteskapelig opptjening. Hvor lenge man holdt ut med hverandre som gift er derfor avgjørende, sier Moen med glimt i øyet.

- For å oppnå utbetaling her er det altså viktig å ha vært gift, det å ha vært samboere gir ikke uttelling.

Slik søker du om pensjon som etterlatt

Etterlatte må søke om denne pensjonen, dersom den avdøde var i kommunal tjenestepensjonsordning. Det er altså kun for statlig opptjening at SPK nå starter med automatiske utbetalinger.   

Ytelser fra folketrygden

Etterlatte kan ha rett til gjenlevendepensjon fra folketrygden, og gjenlevendetillegg i alderspensjon og uføretrygd fra folketrygden gjennom NAV. 

Barn helt opp til 21 år kan ha rett til barnepensjon fra folketrygden.

Gjenlevende ektefeller og samboere kan ha rett til en gjenlevendepensjon fram til de fyller 67 år, og de kan ha rett på et gjenlevendetillegg i egen uføretrygd og alderspensjon basert delvis på den avdødes inntekt.

- For gjenlevende ektefeller og samboere er det egne regler for de som er født før 1954, og de som er født mellom 1954 og 1962. For de som er født fra og med 1963 er det ingen gjenlevendepensjon eller gjenlevendefordeler i folketrygden, forklarer Moen. 

NITO Egen pensjonskonto

NITO Egen pensjonskonto gir deg tilgang til ett av markedets billigste indeksfond, i tillegg får du blant annet:

  • Ingen administrasjonskostnader
  • Markedsledende forvaltningskostnader
  • Din ektefelle/samboer får samme pensjonsfordeler som du som NITO-medlem 

NITO Egen pensjonskonto - mer pensjon for pengene

Er du en av de som tidligere jobbet i kommunal sektor? Sørg for å søke


Send søknad til KLP

Send søknad til Oslo pensjonsforsikring (OPF)

Send søknad til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)

Send søknad til Bergen kommunale pensjonskasse (BKP)

Send søknad til Viken pensjonskasse

Mer nyttig informasjon:

Om gjenlevendepensjon på nav.no

Oversikt søknadsskjemaer på klp.no

Om barnepensjon på nav.no

Beregning av ektefellepensjon på spk.no

Om etterlattepensjon på klp.no

Økonomisk trygghet for etterlatte på spk.no