Streik liste.jpg

Streiken handler om størrelsen på arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet og om en forutsigbar AFP-ordning.

Begge deler er viktige for å sikre en pensjon å leve av og muligheten for å fleksibelt kunne ta ut pensjon mot slutten av arbeidslivet også i framtida.

- NITO støtter de streikende og deres organisasjoner i kampen for bedre og mer forutsigbare pensjonsvilkår, sier Trond Markussen, president i NITO.

 

Pensjon på 1-2-3

Avtalefestet pensjon (AFP)

Kollegene mine streiker - hva gjør jeg?