Liste.jpg
Jenter og teknologi på turne i 2019.

I oktober og november reiser prosjektet Jenter og teknologi på en landsdekkende turne for å møte og inspirere jenter i 9. og 10. klasse til å velge en utdanning innen teknologi og realfag.

Turneen kommer til 20 byer rundt i hele landet med et inspirerende show, og flere rollemodeller skal fortelle om alle mulighetene en teknologiutdanning på yrkesfag, fagskole og høgskole og universitet kan gi. 

Skal besøke lokale bedrifter

I tillegg til en landsdekkende turne arrangeres det en rekke bedriftsbesøk flere steder i landet.

- Bedriftsbesøk er gull verdt. Skal vi få flere jenter til å velge en utdanning innen teknologi- og realfag, må vi fortelle og vise dem alle mulighetene som finnes, sier president i NITO, Trond Markussen.

Malini.jpg
NITO-tillitsvalgt Malini Espeland var rollemodell på turneen i 2019. 

Stor etterspørsel etter ingeniørkompetanse

Markussen legger til at det vil være et stort behov for ingeniørkompetanse i årene framover.

- 62 prosent av spurte arbeidsgivere mener det blir vanskeligere å få tak i kvalifiserte ingeniører i løpet av de neste tre årene, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag fra NITO, sier han.

- Derfor trenger vi flere ingeniører og teknologer som for eksempel kan være med på å løse klimautfordringene. For å klare det må begge kjønn være godt representert, legger han til.

NITO-president-Trond-Markussen-NT-03411(1).JPG
Trond Markussen, president i NITO.

Prosjektet Jenter og teknologi er et samarbeid mellom NITO, NHO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Det overordnede målet for prosjektet er å bidra til å øke kvinneandelen på teknologi- og ingeniørutdanninger i alle deler av utdanningssystemet.