RitavonderFehr.jpg
Fagstyreleder i NITO Bioingeniørfaglig institutt, Rita von der Fehr.

NITO Bioingeniørfaglig Institutt (BFI) deler ut prisen til en bioingeniør som gjennom sin faglighet, formidlingsevne, synlighet eller på andre måter har gått foran som en god ambassadør for bioingeniør

De nominerte i år er:

 • Heidi Kolseth, Sykehuset Innlandet Hamar og Høgskolen i Innlandet
 • Oddrun Elisabeth Bjerkan Jensen, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Rita von der Fehr, leder av Bioingeniørfaglig institutts fagstyre og konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst
 • Runa Marie Grimholt, Bioingeniørutdanningen, OsloMet
 • Zeidad Fernandez, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
 • Louise Myrland-Lysholm, Sørlandet sykehus Arendal
 • Eva Lisa Piiksi, NITO Bioingeniørfaglig institutt
 • Nasire Elezi, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Aina Haugen Lykkja, Sykehuset Innlandet Lillehammer
 • Grethe Haugland Halvorsen, Haukeland universitetssykehus 

Vinneren av årets bioingeniør 2022 vil bli annonsert i desember.

Jury er NITO BFIs fagstyre:

 • Rita von der Fehr, leder
 • Kjetil Jenset, nestleder
 • Barbro Henriksen
 • Gøril Skogvang
 • Kaja Marienborg
 • Kirsti Holden

Bioingeniørfaglig institutt (BFI)