Årets utdeling av prisen er den tredje i rekken og hadde i år ti nominerte.

Runa Marie Grimholt har vært nominert de tre foregående årene og gikk i år helt til topps i kåringen. Juryen skriver følgende om årets prisvinner:

NITO Bioingeniørfaglig institutts fagstyre har lagt vekt på kandidatens arbeid med å synliggjøre bioingeniørenes kompetanse og formidling av eget fag. Årets bioingeniør brenner for bioingeniørfaget og formidler på en forbilledlig måte hvor viktig bioingeniørenes arbeid er i behandlingskjeden. Hun er en særdeles dyktig pedagog og setter all sin faglighet inn på å utdanne nysgjerrige bioingeniører som tør å fronte kunnskapen sin og ta del i faglige diskusjoner. Hun er sterkt engasjert i formidling og er en stor bidragsyter til tidsskriftet Bioingeniøren, der hun er fagfelle og skriver artikler knyttet til egen forskning.

Til daglig jobber Runa Marie Grimholt som førsteamanuensis ved Bioingeniørutdanningen på OsloMet, hvor hun i september ble kåret til årets underviser.

NITO Bioingeniørfaglig Institutt (BFI) deler ut prisen til en bioingeniør som gjennom sin faglighet, formidlingsevne, synlighet eller på andre måter har gått foran som en god ambassadør for bioingeniør

De nominerte for årets bioingeniør 2022 var:

 • Heidi Kolseth, Sykehuset Innlandet Hamar og Høgskolen i Innlandet
 • Oddrun Elisabeth Bjerkan Jensen, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Rita von der Fehr, leder av Bioingeniørfaglig institutts fagstyre og konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst
 • Runa Marie Grimholt, Bioingeniørutdanningen, OsloMet
 • Zeidad Fernandez, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
 • Louise Myrland-Lysholm, Sørlandet sykehus Arendal
 • Eva Lisa Piiksi, NITO Bioingeniørfaglig institutt
 • Nasire Elezi, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Aina Haugen Lykkja, Sykehuset Innlandet Lillehammer
 • Grethe Haugland Halvorsen, Haukeland universitetssykehus 

Jury for årets bioingeniør 2022 var NITO BFIs fagstyre:

 • Rita von der Fehr, leder
 • Kjetil Jenset, nestleder
 • Barbro Henriksen
 • Gøril Skogvang
 • Kaja Marienborg
 • Kirsti Holden

Bioingeniørfaglig institutt (BFI)

«Årets underviser» ble «Årets bioingeniør» (bioingeniøren.no)