NITO ortopedi gjennomførte i samarbeid med Norsk Ortopeditekniker Forening (Notf) historiens største felles fagkonferanse i Trondheim 11.-13. november. Med over 250 påmeldte deltakere og over 350 deltakere til festmiddag, var bransjen igjen samlet til en helg med faglig og sosialt påfyll.

Leverandører viste fram ulike nyheter innen produkter, komponenter og produksjonsmetoder som brukes i fremstilling av ortopediske hjelpemidler.

DSC04623.jpg

Nye prosjekter og forskning ble også presentert innen de ulike fagfeltene protese, ortose og fottøy.

Et generelt spor for konferansen var utvikling og tverrkollegialt samarbeid, med blant andre felles innlegg fra foreningene om hvor faget er på vei i framtida, hvordan simulering kan brukes for å videreutvikle gode 3D-printede løsninger og bruk av sensorer for å predikere trykkforandringer.

Et annet høydepunkt var danske bandagister som var invitert for å fortelle om sitt arbeid. De utvikler nasjonal klinisk retningslinjer for rehabilitering og proteseforsyning til personer med benamputasjoner.

Sist, men ikke minst: Det var ulike foredrag som handlet om ortosetilvirking til pasienter med nevrologiske utfordringer, og et nytt norskutviklet korsett for behandling av idiopatisk skoliose ble presentert.

Fagkonferansen 2023

Neste års fagkonferanse er under planlegging, men du kan allerede nå sette av datoene.

10.-12. november 2023 møtes vi igjen, denne gangen i Bergen, til dager med sosialt og faglig påfyll.