Mann reiser.jpg

Arbeidstakerorganisasjonene og staten har økt satsene for diett på jobbreiser for 2023. Beløpene for innenlandsreiser økes med rundt 5,5 prosent.

Ansatte i staten får økt kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil med 45 øre per kilometer til ny sats kr 4,48 per kilometer.

Innenlandsreiser

Dette er satsene for innenlandsreiser fra 1. januar 2023:

  • Reise på over tolv timer med overnatting: 872 kroner (opp fra 825 kroner).
  • Reise på mellom seks og tolv timer: 342 kroner (opp fra 324 kroner).
  • Reise over tolv timer uten overnatting: 637 kroner (opp fra 603 kroner).

Utenlandsreiser

Udokumenterte utgifter til kost dekkes etter justerte kostsatser for det enkelte land. Disse finner du i protokoll reise utland nederst i saken.

For utenlandsreiser er det også et kompensasjonstillegg på reiser over tolv timer, som gir en ekstra utbetaling. Denne satsen økes fra 563 kroner per døgn til 584 kroner per døgn.

Polaravtalen er også reforhandlet. Se protokoll under for gjeldende polartillegg.