Fagstyreleder NITO BFI, Rita von der FehrFagstyreleder i NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI), Rita von der Fehr, mener regjeringen bør gå bort i fra dagens selvteststrategi. Hun mener upålitelige selvtester skaper stor usikkerhet, og at det er mer hensiktsmessig at den enkelte vurderer situasjonen ut fra eventuelle symptomer.   

- Med alle testene som slår ut som falske negative, er det bedre at folk lytter til kroppens signaler enn å basere sin egen smittesituasjon på en selvtest, sier hun.

Falsk trygghet kan gi økt smittespredning

Hun begrunner dette med at den utstrakte bruken av antigenhurtigtester for å påvise korona kan gi falsk trygghet og dermed økt smittespredning.

- Nå som det er så mange som er smittet, vil antallet falske negative prøvesvar sannsynligvis likevel være så høyt at det blir omfattende virusspredning i en tid framover.

- Å skulle fortsette å pålegge den enkelte et testregime det objektivt sett ikke er faglig grunnlag for, kan vanskelig forsvares, sier hun.

Svakt kunnskapsgrunnlag for bruk av antigentester

- Kunnskapsgrunnlaget rundt bruk av antigentester i slik stor skala som vi har og har hatt i Norge, er relativt svakt. Det foreligger ingen studie som gir gode indikasjoner på nytteverdien av selvtester blant vanlige folk.

- Vi vet rett og slett ikke om bruk av selvtester er effektivt når det er så mye smitte i samfunnet.

- Det er kanskje mer på sin plass å påpeke at det har blitt brukt mye offentlige midler på innkjøp av tester, og at det per nå ikke framstår som om det er samsvar mellom kost- og nytteverdi.

- Rent bioingeniørfaglig skulle jeg jo ønske at man hadde hatt kapasitet til å teste alle skikkelig, men når man allerede er der at man har unntatt store enkeltgrupper fra PCR-testing, framstår det unødvendig å fortsette med den utstrakte bruken av selvtesting.

Når de fleste nå både er dobbelt- og trippelvaksinert og omikronvarianten har tatt over, er vi i en situasjon der de aller fleste av de smittede har milde eller ingen symptomer, og det er ikke lenger så mye som tyder på at konsekvensene av smitte er spesielt store.

- Jeg tror folk flest synes det er både forvirrende og frustrerende når de stadig opplever at de ikke kan stole på testsvarene, særlig når de er pålagt testing på grunn av smitte i husstanden, avslutter hun.

Bioingeniørfaglig institutt