Det er avgjørende å sikre at framtidige generasjoner av ingeniører og forskere er i stand til å designe løsninger for lokale og globale utfordringer.

ANE (Association of Nordic Engineers) har fått utarbeidet scenarioene Techtopia, Edutopia, Superhuman og Practopia. Hvordan blir framtida? 4. mars arrangerte ANE et webinar om ingeniørenes rolle i framtida, her ble scenarioene presentert.

Opptak av webinar

Trond ANE 4. mars.jpg

NITOs president Trond Markussen (bildet) er også president i ANE. Han deltok i panelsamtalen om framtidas ingeniører.

- Jeg er glad for muligheten til å løfte blikket og tenke stort litt fram i tid. I hverdagen er vi ofte konstatert om her-og-nåsituasjonen. Gjennom å bruke scenarier blir vi utfordret i å være ambisiøs på vegne av ingeniørene og rollen vi bør ha i framtida, sier Trond Markussen.

Se framtidsscenarioene 

Nyttig med nordisk samarbeid

Markussen trekker fram fordeler med det nordiske samarbeidet.

- ANE er til for at vi skal utveksle erfaringer og synspunkter sett fra våre ulike perspektiver i de nordiske landene. Mye er likt, men vi har også mye å lære av hverandre. Vi står også sterkere sammen, når vi i felleskap representerer flere hundre tusen ingeniører og teknologer. Det gir tyngde bak det arbeidet vi gjør, sier Markussen.

Om verdens ingeniørdag

UNESCOs generalkonferanse utropte 4. mars World Engineering Day for Sustainable Development under sin 40. sesjon i november 2019, for å øke bevisstheten om ingeniørens rolle i det moderne liv, som er avgjørende for å dempe virkningen av klimaendringer og fremme bærekraftig utvikling.