Steinar Sørlie ute Aker Brygge.jpg
Steinar Sørlie. 

Det er Audun Bøhn, direktør for økonomi og administrasjonsavdelingen, som konstitueres i stillingen inntil videre, mens NITO søker etter Sørlies etterfølger.

Steinar Sørlie har vært generalsekretær i NITO i elleve år.  

-  Det har vært en fantastisk periode i mitt yrkesaktive liv. NITO framstår i dag som en profesjonell og veldrevet organisasjon med nærmere 100.000 medlemmer. Jeg er veldig glad for at jeg har vært en del av denne positive utviklingen som er skapt gjennom godt samarbeid i alle ledd, sier Sørlie.  

- I tillegg til å bruke mer tid på familie, kjæreste og venner, får jeg nå tid til å etablere egen rådgivningsvirksomhet, legger han til.

NITOs president Trond Markussen takker Sørlie for en solid innsats og ønsker han lykke til med nye prosjekter.  

- Vi setter veldig stor pris arbeidet Sørlie har gjort under sin periode i NITO. Det er en solid organisasjon i fart han nå overlater videre, hvor administrasjonen og de tillitsvalgte jobber godt sammen til det beste for medlemmene, sier Markussen. 

- Det at vi snart har tilliten fra 100.000 ingeniører og teknologer som deres prefererte fagforening og støttespiller er et sikkert bevis på det, forteller Markussen.