NITOs hovedstyre har satt følgende overordnede klimamål for NITO:

  • Redusere klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 (sammenliknet med utslipp i 2019).
  • Være klimanøytrale innen 2050. Dette innebærer at vi skal redusere NITOs utslipp mot null så langt det lar seg gjøre, og kompensere gjennom for eksempel klimatiltak for resterende.

- Dette er helt i tråd med NITOs verdier om å gå foran. Vi ønsker å gjennomføre konkrete tiltak så langt det lar seg gjøre for å nå disse målene. Vi ønsker å tale med en troverdig stemme og feie for egen dør, samtidig som vi jobber aktivt for at hele samfunnet skal gjennomføre nødvendige klimatiltak, sier president Trond Markussen.

Denne listen brukes i NITO, for vurdering ved eventuelle reiser. 

  • Er reisen nødvendig? Hva er målet for reisen? Kan møtet eller aktiviteten løses digitalt?
  • Er det viktig at akkurat du gjennomfører reisen, eller kan det løses av tillitsvalgte på stedet?
  • Kan færre personer reise? Kan man redusere antallet som reiser og deltar på ulike arrangementer?
  • Ved reising, velg lokasjoner som gjør at færrest mulig må reise langt.
  • Kan du reise miljøvennlig? Kan andre framkomstmidler enn fly, som tog, benyttes isteden? Ved bruk av bil er det mulig å samkjøre.
  • Kan reiser og møter for ulike formål slås sammen til én? Er det mulig å kombinere deltakelse på konferanse med andre møter under samme reise for eksempel?

Når det gjelder møteplasser, seminarer og arrangementer vil NITO fortsette å stille krav til leverandører vi har avtale med innenfor blant annet miljø og bærekraft, men også anstendig arbeid.

Forankring og eierskap sentralt

Å måle og rapportere utslipp blir sentralt framover. NITO har de siste årene kartlagt utslipp gjennom etablering av klimaregnskap og utviklet konkrete tiltak for hvordan utslippene kan reduseres. 

Trond fra kongressen.jpg
Fra venstre: Trond Markussen, Kjetil E. Lein og Johanne Størkersen fra NITOs hovedstyre 

Overordnede klimamål for NITO var neste steg for å vite hva man skal styre mot. For å nå disse målene er det viktig å opprettholde og styrke eierskapet og forståelsen til klimamålene blant tillitsvalgte og ansatte. Derfor har forslag til klimamål fra hovedstyret vært ute på høring i organisasjonen.

- Det kom mange gode forslag og viktige innspill gjennom høringsrunden, og vi hadde ikke vært der vi var i dag uten involvering av våre kompetente tillitsvalgte i arbeidet med tiltak og mål, sier Trond Markussen.

Dilemma og muligheter som fagforening

NITOs utslipp skyldes først og fremst utslipp gjennom innkjøp av reiser, varer og tjenester. Det viktigste NITO kan gjøre for å redusere eget klimaavtrykk er derfor å redusere utslipp fra reiser, arrangementer og innkjøp av andre varer og tjenester.

- Det er ikke til å legge skjul på at dette er et dilemma for oss. Å møte mennesker er en av fagforeningenes viktigste rolle. Vi er helt avhengig av å reise og møte hverandre, samtidig som det å redusere utslipp fra reiser og møteplasser er et konkret tiltak for å redusere NITOs utslipp. Dette blir derfor en krevende balanse å ivareta framover for oss, sier Markussen.

- Vi har jobbet sammen for å komme opp med tiltak som gjør at vi framover skal reise «smartere» og ha høy kvalitet på både fysiske og digitale møteplasser. Pandemien har også lært oss hvilke møter som egner seg digitalt og hvilke som egner seg for fysisk deltakelse. Å stille høyere klimakrav til leverandører ved innkjøp er også et viktig ledd i arbeidet. Dette blir en spennende reise mot null, og jeg har troen på at om noen kan få til innovative og gode løsninger på dette så er det ingeniører og teknologer.

Bioingeniører og bærekraft

NITO er godt i gang med å redusere egne klimaavtrykk