I løpet av høsten skal det velges nye medlemmer til NITO Bioingeniørfaglig institutts (NITO BFI) fagstyre og yrkesetisk råd. Valgperioden er fra januar 2023 til desember 2025. 

Til fagstyret skal det velges leder, nestleder og fire medlemmer, samt to suppleanter. Yrkesetisk råd består av leder, tre medlemmer og ett varamedlem. 

I år er det kun sju kandidater til fagstyret og fem til yrkesetisk råd. Med tolv kandidater til sammen, blir det derfor kun én suppleant til neste fagstyre (suppleant trer inn i fagstyret dersom noen må slutte i løpet av valgperioden).

- Vi er veldig fornøyde med at vi har klart å få tak i så faglig sterke kandidater til både fagstyret og yrkesetisk råd, sier instituttleder i NITO BFI, Lisa Husby.  

- Jeg føler meg trygg på at vi har klart å rekruttere kandidater som har sterke meninger om både bioingeniørenes plass i helse-Norge og hvordan BFI best mulig kan jobbe til yrkesgruppens beste, samt hvordan vi kan løfte bevisstheten rundt etikk og etiske dilemmaer for bioingeniører. Lisa Husby, instituttleder, NITO Bioingeniørfaglig institutt

Store utskiftninger

Det blir store utskiftinger i fagstyret. Ikke bare gir Rita von der Fehr seg som leder etter tre perioder, ytterligere fire medlemmer av det sittende fagstyret trer også ut av vervet til nyttår.

Kaja Marienborg, som er eneste kandidat til ledervervet, vil erstatte von der Fehr, mens Kjetil Jenset tar gjenvalg til nestledervervet. 

- Både Marienborg og Jenset har erfaring fra fagstyret, og det innebærer at vi har sikret verdifull kontinuitet også inn i neste valgperiode, samtidig som nye krefter får slippe til, sier instituttlederen. 

Også i yrkesetisk råd blir det utskiftning i ledervervet: Gry Andersen, som er eneste kandidat til vervet, vil overta etter Mona Pedersen Unnerud. 

Kandidater til fagstyret

Leder:

 • Kaja Marienborg, OsloMet - Storbyuniversitetet (Undervisning, mikrobiologi) 

Nestleder:

 • Kjetil Jenset, Sykehuset Innlandet Lillehammer (Medisinsk biokjemi - hematologi) 

Medlemmer: 

 • Thea Frøyen, Betanien sykehus (Medisinsk biokjemi, preanalyse) 
 • Silje Nysted Hagen, UNN (Patologiavdelingen) 
 • Hilde Hegseth, Noklus (PHT og PNA) 
 • Samehia Kausar, Oslo universitetssykehus Ullevål (Medisinsk genetikk) 
 • Karen Raaen Roland, St. Olavs hospital (Farmakologi) 
Kandidater til yrkesetisk råd

Leder:

 • Gry Andersen, Universitetssykehuset Nord-Norge (Ledelse, e-helse, samhandling, innovasjon) 

Medlemmer: 

 • Grethe Haugland Halvorsen, Haukeland universitetssjukehus (Medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), Kvinneklinikken) 
 • Christina Matheson Mæland, Stavanger universitetssjukehus (Mikrobiologi) 
 • Maren Øverseth, Sykehuset Innlandet Gjøvik (Medisinsk biokjemi) 

Samtlige kandidater vil bli nærmere presentert i vårt tidsskrift Bioingeniøren senere i høst. Valget vil bli gjennomført digitalt i løpet av oktober. 

Bioingeniørfaglig institutt