Illustrasjonsbilde av oljeplattform med mennesker

NITO deltok torsdag 29. september på et ekstraordinært møte i Sikkerhetsforum, den sentrale trepartsarenaen for samarbeid og debatt om viktige HMS-utfordringer i petroleumsvirksomheten, i forbindelse med de pågående hendelsene.

NITOs representant i Sikkerhetsforum, Jorunn Birkeland, forteller om alvorlige diskusjoner og viktigheten av informasjonsarbeidet framover.

- En samlet arbeidstakerside etterlyste mer koordinert og samlet informasjon til bransjen. Det er en svært bekymringsfull internasjonal situasjon, og mye informasjon som kommer. Det er utfordrende med så mange aktører og det er derfor viktig at alle er oppdatert og sitter med samme informasjon, sier Birkeland (bildet) etter møtet.

Jorunn Birkeland

Sikre trygghet for medlemmene

Etter sabotasjen på Nord Stream 1 og 2 og droneaktiviteten de siste ukene har NITO vært opptatt av å sikre medlemmenes trygghet på arbeidsplassen og løfte beredskapsarbeidet ute i bedriftene.

- Vi er glade for at norske myndigheter tar saken på største alvor. Vi bistår våre medlemmer der det er behov og jobber tett på bedriftenes beredskapsarbeid i denne krevende situasjonen. Beredskapen på norsk sokkel og norske installasjoner må ha høyeste prioritet, sier president Trond Markussen i NITO.

Diskuterte droneaktivitet

I det ekstraordinære møtet hos Sikkerhetsforum ble også droneaktiviteten den siste tiden diskutert. Jorunn Birkeland stilte spørsmål om 500 meters radius er stor nok sikkerhetssone eller om denne bør økes.

- På flyplasser er sikkerhetssonen for eksempel fem kilometer, så det må vurderes om den skal økes for installasjoner og infrastruktur. Vi vil følge opp dette i tiden framover, sier Birkeland.

- I tillegg vil vi arbeide for å få strengere krav til sikkerhetsklarering og kompetanse til personell som har tilgang, både fysisk og digitalt, til anleggene, avslutter Birkeland.