NITO og Tryg Forsikring har inngått ny femårsavtale. Avtalen innebærer at NITOs medlemmer får forsikringer til gode priser, med vilkår og fordeler som er unike for organisasjonen.

Generalsekretær i NITO, Egil Thompson, sier at avtalen med Tryg har vært en suksess. Mer enn 30.000 NITO-medlemmer har så langt blitt Tryg-kunder.

- Avtalen har blitt langt mer populær enn det vi kunne forvente. Det har vært gode forhandlinger, og Tryg har vært villig til å legge enda mer kraft til, for å utvikle avtalen videre til beste for NITOs medlemmer, sier han.

Egil_Thompson_NT_05025_Foto_Bjarne_Krogstad.JPG
Generalsekretær i NITO, Egil Thompson.

- Avtalen med NITO har vært en suksess for begge parter. Vi har hatt raskere vekst i avtalen med NITO enn med noen andre partneravtaler, og vi er svært fornøyde med at vi nå har passert 30.000 medlemmer som Tryg-kunder, sier norgessjef for Tryg, Espen Opedal.

Opedal understreker at Tryg har vært lydhøre for medlemmenes ønsker, og at selskapet er opptatt av å utvikle særlige forsikringer med unike fordeler som bare NITO-medlemmene får.

- Selv om det som alltid i partnerforhold har vært utfordringer, har Tryg vist vilje både til å lytte og handle når vi har kommet forslag til utvikling og forbedringer i avtalen, sier Thompson og avslutter med:

- Det har vært gode forhandlinger, og Tryg har vært villig til å legge enda mer kraft til, for å utvikle avtalen videre til beste for NITOs medlemmer i fem nye år.

Trond + Espen 1.png
NITO-president Trond Markussen (t.v.) gratulerte Tryg-direktør Espen Opedal. (Foto: Espen Borge/Tryg)

Forsikringer til medlemspris

Det er mye å tjene på NITOs forsikringsfordeler. Du får gode priser, ekstra gunstige vilkår og unike NITO-fordeler. 

Sjekk ut forsikringstilbudet