Trond.png
NITO-president Trond Markussen på talerstolen under NITOs tariffkonferanse i 2023. 

- Ingeniører og teknologer er nå så ettertraktet at arbeidsgivere risikerer å miste verdifull arbeidskraft hvis de ikke betaler markedsverdi for dem.

Det sier NITO-president Trond Markussen, etter åpningen av NITOs tariffkonferanse 14. mars.

Alt om årets tariffkonferanser (krever innlogging)

Frontfaget setter begrensninger

En fersk undersøkelse blant NITOs medlemmer viser at ingeniørene har en forventning om seks prosent lønnsvekst.

I undersøkelsen svarer 84 prosent av NITOs medlemmer at de opplever at frontfaget setter begrensninger på lønnsoppgjøret.

- Et stort flertall av våre tillitsvalgte mener at virksomheten har økonomi til å gå ut over rammen som frontfaget setter, sier Markussen.

- Vi kan ikke låse oss til frontfaget. Gjennom lokale forhandlinger kan vi ta hensyn til den enkelte bedrift, uten at frontfaget setter store begrensninger, legger han til.

I en ny prognose for 2023 løfter NHO anslagene for veksten og arbeidsmarkedet.

- NHO slår fast at lønnsoppgjøret i 2023 må bidra til at konkurranseevnen styrkes, og at det er bedriftenes lønnsevne som må bestemme lønnsveksten.

Stor etterspørsel etter ingeniører

NITOs behovsundersøkelse fra 2023, som blir gjennomført blant 700 arbeidsgivere, viser at over halvparten av de spurte opplever det som vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører.

- Behovet for å ansette flere i løpet av de neste årene er stort og varierer mellom 60 til 70 prosent, avhengig av sektor.

- Arbeidsledigheten blant medlemmene er også lav, 1,10 prosent. Den store etterspørselen og lav ledighet viser at medlemmene kjenner sin egen verdi når de peker på seks-tallet.

Hvordan var lønnsveksten i 2022?

- Oppgjørene i staten, KS, Oslo kommune og i NHO-området måtte til mekling. Det var ulike bruddgrunnlag, men frontfaget lå som en klam hånd over oppgjørene i alle tariffområdene, også i Spekter-området og i NITO Energi Samfunnsbedriftene, som ikke var i mekling.

Det ble ingen streik, selv om det tok lang tid å komme til enighet i NHO-området.

- Her fikk vi til slutt gjennomslag for å fjerne funksjonærbegrepet i overenskomsten, en sak vi har jobbet med i mange år.

- Det betyr at vi kan forhandle for alle medlemmene i NHO-området, selv om de ikke betraktes som funksjonær, i NHOs litt gammeldagse syn på arbeidsoppgavene til ingeniører og teknologer, avslutter Markussen.

Les også:

Lønnsstatistikk NITO Privat: - Aktiv karriereutvikling gir deg lønnshopp

Lønnsstatistikk NITO Stat: Svak reallønnsnedgang

Lønnsstatistikk NITO Kommune: - Godt under prisveksten

Lønnsstatistikk Spekter: Relativt god lønnsutvikling for NITOs medlemmer

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene Energi: - Godt fornøyd med oppgjøret