Landsmøte.JPG
Fra NITO Studentenes landsmøte i 2022.

21-23. april braker det løs - nytt sentralstyre skal velges.

Landsmøtet er NITO Studentenes øverste politiske organ. I år avholdes landsmøtet på Scandic Asker.

På landsmøtet behandles politiske programmer, budsjett/regnskap, politiske uttalelser, samt valg av sentralstyret og andre sentrale verv. Møtet består av delegater valgt på lokallagenes årsmøter, sentralstyret, valgkomite og inviterte gjester.

Disse stiller til valg

Helene Gundersen - styreleder

Alder: 24 år 
Studieretning: Bioteknologi (mikrobiologi)
Studiested: NMBU
Verv: Sentralstyreleder

Hvorfor er du den rette til å ha dette vervet? Fordi jeg er en hardtarbeidende person som er sterkt motivert til å gjøre alt jeg kan for studentmedlemmene i NITO, i kombinasjon med at jeg nå sitter på forståelsen av organisasjonen. Jeg har lært hvordan NITO som helhet fungerer og hvordan bruke det til NITO Studentenes beste. Dette gjør meg til den rette til vervet.  

Helene_Gundersen_NT_04850_Foto_Bjarne_Krogstad.JPG

Fredrik Bache Ruud - styreleder

Alder: 24
Studiested: NTNU Trondheim
Studieretning: Dataingeniør
Verv: Sentralstyreleder

Hvorfor er du den rette til å ha dette vervet? Jeg mener at jeg er den rette til å være leder siden jeg har en stor lidenskap for NITO Studentene. Jeg er flink til å organisere og delegere, samt at jeg er god på å se det store bildet i hva som skjer rundt meg.

ruud.jpg

Vincent Sun - styreleder

Alder: 24
Studiested: NTNU Gjøvik
Studieretning: Elektroingeniør
Verv: Sentralstyreleder

Hvorfor er du den rette til å ha dette vervet? Jeg er motivert, engasjert, pliktoppfyllende og vil alltid gjøre så godt jeg kan. Jeg sluntrer sjeldent unna viktig arbeid og får som regel jobben gjort. Jeg har allerede hatt en del jobberfaring bak meg og vet hva det innebærer å ta ansvar.

vincent.jpg

Sofie Strøm Olsen - nestleder

Alder: 21 år
Studiested: OsloMet
Studieretning: Bioteknologi- og kjemiingeniør
Verv: Nestleder

Hvorfor er du den rette til å ha dette vervet? Det siste året har jeg vært med i sentralstyret sammen med en helt super gjeng. Erfaringen jeg har tilegnet meg fra dette, både på personlig og profesjonelt nivå, er noe jeg ikke ville byttet mot noe annet. Dersom jeg får lov til å fortsette enda et godt år som nestleder, vil jeg fortsette å gjøre mitt ytterste for å gjøre lokallagene våre mest mulig trygge i sine roller.

Bilde2.jpg

Lars Kristian Trøan - nestleder

Alder: 25 år
Studiested: UIT Tromsø
Studieretning: Automasjons Ingeniør Y-vei
Verv: Nestleder

Hvorfor er du den rette til å ha dette vervet? Jeg er en som engasjerer meg i det meste jeg er med på, liker å hjelpe andre, glad i politikk og hvis jeg er med på noe gir jeg 100 prosent. Jeg mener også at vi trenger noen i styret som representerer Nord-Norge, Troms og Finnmark.

Lars.jpg

Amin Yahyaoui - styremedlem

Alder: 23 år
Studiested: Høgskolen i Østfold
Studieretning: Elektroingeniør
Verv: Sentralstyremedlem

Hvorfor er du den rette til å ha dette vervet? Jeg har en genuin interesse for å hjelpe andre og en lidenskap for å utvikle organisasjonen. I tillegg har jeg sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner, og jeg er villig til å lytte til andres synspunkter og ideer. Min relevante utdannelse og erfaring innenfor fagfeltet vil også være en stor fordel når jeg arbeider for å oppnå organisasjonens mål og visjon.

Skjermbilde 2023-04-17 kl. 15.18.05.png

Ruben Flaa - leder av valgkomiteen

Alder: 23
Studiested: UiT - Tromsø
Studieretning: Automasjon Y-veien
Verv: Leder av valgkomiteen

Hvorfor er du den rette til å ha dette vervet? Jeg har en rekke egenskaper som forhåpentligvis kan gjøre meg til en god leder. For det første har jeg tidligere vært med på å lede arbeidsgrupper og organisere arbeid. I tillegg kan jeg jobbe strukturert og planlegge framover i tid. Den viktigste egenskapen jeg har til dette vervet er det å se og lytte til andre. Jeg er glad i å prate med folk og finne ut av hvem de er.

Ruben.jpg

Mathilde Marie A. Sandli - leder av valgkomiteen

Alder: 24 år 
Studiested: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad 
Studieretning: Innovasjon og prosjektledelse 
Verv: Leder av valgkomiteen

Hvorfor er du den rette til å ha dette vervet? Jeg vil si jeg er den rettet til å ha dette vervet fordi jeg er utrolig glad i å snakke og bli kjent med andre mennesker. I tillegg har jeg sittet i sentralstyret så jeg vet hva man bør se etter når man skal sette sammen et nytt styre.   

Bilde1.jpg

Hazem Abu Mustafa - medlem av valgkomiteen

Alder: 22 år
Studiested: NTNU, Gjøvik
Studieretning: Elektroingeniør
Verv: Medlem av valgkomiteen

Hvorfor er du den rette til å ha dette vervet? Jeg kan tenke kritisk, men også være åpen for ulike perspektiver og kan vurdere kandidater basert på objektive kriterier. Jeg vil forplikte meg til å delta i møter og samarbeide godt med andre. Jeg er pålitelig, profesjonell og etisk, og kan opptre på vegne av organisasjonen på en måte som er i tråd med NITOs verdier og mål.

Bilde1.jpg