Vis fram alt det kule og spennende dere gjør som en teknologi- eller ingeniørbedrift og vær en inspirasjon til at flere jenter velger teknologiske fag i framtida.

Vi ønsker at jentene i 9. og 10. klasse skal:

  • møte inspirerende kvinnelige forbilder
  • delta hands-on i virkelighetsnære workshops
  • bli med på omvisning hos bedriften
  • få inspirasjon til teknologiutdanning og yrker

Hvilke krav stilles til bedriften?
1. Må ha ansatte som kan fortelle om sin hverdag, disse skal være kvinner som har teknisk bakgrunn eller er teknolog.
2. Bedriften er selv ansvarlig for opplegget på selve dagen, og oppfølging av elever og lærere når kontakten er overlevert fra jenter og teknologi.
3. Bedriften må være tilknyttet og kunne vise fram noe som innebærer teknologi.

Jenter og teknologi er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt med mål om å øke andelen kvinner innen teknologi, via realfag og yrkesfag. Vi trenger mangfold i alle sektorer, og teknologi er intet unntak. Mulighetene for utdanning og karriere innen teknologi har aldri vært større, og behovet for kompetanse innen teknologi øker stadig i norske bedrifter.

Vi ser fram til å samarbeide med dere for å inspirere neste generasjon kvinnelige teknologer.