Hvorfor bedriftsgruppe?

Ved å ha en bedriftsgruppe får dere mulighet til å påvirke utviklingen av egen arbeidsplass og lønnsutviklingen for medlemmene. Dere vil også ha krav på å bli hørt og komme tidligere inn i prosessen ved omorganiseringer og eventuell nedbemanning på arbeidsplassen. 

Sånn går dere fram for å lage en bedriftsgruppe

Dersom du ønsker bedriftsgruppe på din arbeidsplass, ta kontakt med andre NITO-medlemmene for å høre om ikke de også er interessert. Innkall gjerne til et åpent møte hvor dere diskuterer dette.

Digitalt kurs: Sånn etablerer du en NITO-gruppe

  • nettkurs 150.pngHvorfor det er lurt å etablere en bedriftsgruppe på arbeidsplassen? 
  • Er det mye jobb?
  • Er det et problem at ledelsen er lite entusiastisk eller at ingen av medlemmene er særlig lystne på å bli tillitsvalgt?
  • Hvordan skal du gå fram?

Kurs: Slik etablerer du en NITO-gruppe 
(Varighet: Ti minutter)

En stor fordel med en bedriftsgruppe er at man står samlet. Det gir økt pondus. Det igjen har gjort at flere har lyst til å melde seg inn og bli medlemmer.
Martin Raczkowski - NITO i Politiets IKT-tjenester 

Er det interesse for bedriftsgruppe, kan dere etablere den på egen hånd ved å gjennomføre et stiftelsesmøte hvor alle NITO-medlemmene innkalles. Ønsker dere hjelp til å etablere bedriftsgruppe, ta kontakt med din lokale NITO-avdeling

Vi kommer gjerne på et møte hos dere hvor vi informerer om fordeler med å være NITO-medlem og å etablere bedriftsgruppe. Vi kan også hjelpe til med å kalle inn til møtet hvis du ikke vet hvem andre som er medlem av NITO på din arbeidsplass.

NITO i Eltek: Godt å ha fagforeningen i ryggen når bedriften nedbemanner

Hvor mange må vi være for å etablere bedriftsgruppe?

Hvor mange dere må være for å etablere bedriftsgruppe avhenger av hvilken arbeidsgiverorganisasjon virksomheten tilhører:

  • I NHO, Spekter, Virke og Finans Norge kan dere etablere bedriftsgruppe når dere er tre medlemmer.
  • I private virksomheter som ikke er organisert i arbeidsgiverforening holder det at dere er to medlemmer for å etablere bedriftsgruppe.
  • I stat og kommune holder det at dere er minimum to medlemmer for å etablere bedriftsgruppe.

Stiftelsesmøtet

Etablering av bedriftsgruppen skjer ofte i forlengelsen av informasjonsmøtet, men noen ganger må det innkalles til et eget stiftelsesmøte. På stiftelsesmøtet velges to til tre tillitsvalgte til et interimsstyre som fungerer fram til første ordinære årsmøte.

Alle NITO-medlemmer i virksomheten er med i bedriftsgruppen. Ledere kan på bestemte vilkår søke om å stå utenfor gruppen.

Husk å gi informasjon til arbeidsgiver og NITO

Når bedriftsgruppen er etablert og styret er valgt, fyller dere ut meldeskjema om ny bedriftsgruppe. Dette sendes til .

Melding om ny bedrifts- eller avdelingsgruppe

Dere må også informere arbeidsgiver. Vi har utabeidet et forslag til brev til arbeidsgiver som dere gjerne må bruke.

Rettigheter trer i kraft

Når NITO mottar beskjed om at bedriftsgruppe er etablert, sørger vi for at rettigheter for medlemmer og tillitsvalgte trer i kraft i henhold til det aktuelle avtaleverket.

Avtaleverket gir den tillitsvalgte rett til å opptre på vegne av alle medlemmene på arbeidsplassen. Dette kaller vi kollektive rettigheter, og disse gir rett medbestemmelse på arbeidsplassen samt drøftinger og forhandlinger med ledelsen.

Noen bedrifter er ikke medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. I de tilfellene er NITO behjelpelig med å få på plass en direkteavtale med bedriften.

Kurs for tillitsvalgte

NITO vil sørge for at de som blir tillitsvalgte får god opplæring og gode verktøy. På kurs treffer du andre tillitsvalgte som blir et nyttig nettverk, du blir kjent med oppgavene og mulighetene som ligger i det å være tillitsvalgt. 

Se alle tillitsvalgtkurs

NITOs tillitsvalgtopplæring gir deg kompetansen du trenger.