bjellaanes rød kåpe liste.jpg

Du har havnet i skrekkscenarioet; blitt sagt opp i siste liten før du får startet i jobben. Du tenkte at nå var jobben i boks og framtida så lys ut. Men at nå går planene i vasken og penger du regnet med skulle komme, må du klare deg uten.

- NITO-advokatene erfarer i år en økning i saker om oppsigelse kort tid før tiltredelse, sier NITO-advokat Tone Bjellaanes (bildet).

Når arbeidsgivere venter lenge med å si opp arbeidsavtalene, kan dette skape betydelige utfordringer for den som blir berørt.

Det blir vanskelig å finne ny jobb i siste øyeblikk, og i mange tilfeller er et økonomisk tap ikke mulig å unngå.

Gratis juridisk hjelp

Få svar på små og store spørsmål som gjelder ditt arbeidsforhold fra et av landets fremste arbeidsrettslige miljøer.  

  • Kan sjefen pålegge meg overtid? 
  • Når er reisetid arbeidstid? 
  • Hvilke rettigheter har jeg ved nedbemanning? 

Ring oss hverdager kl. 9-15 eller send inn din sak. Vanlig timepris hos advokat er 2.000-3.000 kroner. Dette er gratis for medlemmer. 

Send inn sak

Juridisk gråsone

Bjellaanes sier at det er en juridisk gråsone mellom arbeidsmiljøloven og avtaleloven. Dette ser NITO-advokatene arbeidsgivere utnytter.

- Deres argumentasjon er at arbeidsmiljøloven er først til anvendelse etter tiltredelse, og de hevder at arbeidsavtalen kan sies opp etter avtalerettens regler, uten krav om kompensasjon.

- Men dette er ikke helt rettslig avklart. Vernehensynene som ligger til grunn for arbeidsmiljølovens bestemmelser tilsier at skjæringstidspunktet vil kunne inntre på et tidligere tidspunkt.

- De som har fått terminert arbeidsavtalene ganske nær i tid til oppstartsdato kan ha krav på økonomisk kompensasjon, sier Bjellaanes.

Her er NITO-advokatenes råd dersom du blir oppsagt kort tid og uventet før tiltredelse:

  1. Prøv å dokumenter all kommunikasjon: Sørg for å beholde all skriftlig kommunikasjon relatert til oppsigelsen. Dette inkluderer e-poster, meldinger eller andre former for korrespondanse. Disse dokumentene kan være viktige bevis dersom du må ta saken videre.

  2. Søk juridisk rådgivning: NITO-advokatene er spesialister på arbeidsrett, og kan vurdere situasjonen din og gi deg råd.

  3. Selv om det kan hende du har rett til en økonomisk kompensasjon bør du vurdere å se deg om etter en ny jobb. En slik prosess kan ta tid og du har også tapsbegrensingsplikt. 

Alt om lønn og arbeidsliv