Privatrettslig bistand

Trenger du juridisk bistand i privatrettslige forhold, kan du benytte deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co.

  • Gratis juridisk førstehjelp/førstegangskonsultasjon. En henvendelse per sak.
  • 20 prosent rabattert timepris på laveste salærsats dersom du som NITO-medlem ønsker videre bistand i den aktuelle saken. Priser er eksklusiv moms.
  • Rabatterte priser gjelder når du som medlem selv dekker advokathonoraret, ikke dersom andre dekker kostnadene (for eksempel motparter, forsikringsselskap eller andre).
  • Alltid tilgang til advokat med responstid fortrinnsvis innen 24 timer.
  • Saker blir håndtert av den i selskapet med spesialkompetanse på rettsområdet.

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co

Postadresse:

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co,
Postboks 2624 Solli,
0203 Oslo

NB! Oppgi medlemsnummer og telefonnummer ved henvendelser.

Hva kan du få hjelp med?

Advokatfirmaet har særlig kompetanse innen arv- og familierett, fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett, erstatningsrett, entreprise, selskapsrett og veitrafikk.

Selskapet bistår ikke i spørsmål knyttet til skatt, avgift og utlendingsrett.

Illustrasjonsbilde Foto Tom Haga.JPG

Rammet av yrkesskade eller yrkessykdom?

NITO-advokatene bistår i utgangspunktet ikke i saker knyttet til yrkesskade og -sykdom, men samarbeider i stedet med personskadeadvokatene hos advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. De har 40 års erfaring med personskade og spesialkompetanse på yrkesskade og -sykdomssaker og kan følge opp hele saken.

Obs! Dersom du har fått yrkesskade eller -sykdom vil vanligvis forsikringsselskapet dekke utgiftene knyttet til saken.

Simonsen Vogt Wiig vil uansett gi to timer gratis konsultasjon.  NITO dekker ikke advokatkostnader, uten etter særskilt avtale.

NITOs medlemmer oppfordres til å ta direkte kontakt med følgende advokater:

  • Advokat Øyvind Vidhammer   telefon 95936154
  • Advokat Cecilie Sethil Stuberg  telefon 92402526