En smilende forhandlingssjef i NITO, Knut Aarbakke, med skjorte og jakke i et kontorlandskap
Knut Aarbakke, forhandlingssjef i NITO

- Våre medlemmer er mye verdt, og det må gjenspeiles i lønnstallene. Vi har mindre enn 1 prosent arbeidsledighet blant våre medlemmer og markedet skriker etter ingeniører og teknologer, sier Aarbakke.

Gode utsikter for 2024

De to siste dagene har NITOs ledelse forberedt kravene foran foreningens tariffkonferanse, og tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte er tydelige.

- Dyrtiden har spist opp mye av lønnsveksten vi har sett de senere årene, så det er ingen tvil om at reallønnsvekst er et minimum. Den klare tilbakemeldingen er at vi bør snuse på 6-tallet, sier Aarbakke.

– Mange av bedriftene våre medlemmer jobber i, går svært godt og har gode utsikter for 2024. Dette skal også våre medlemmer få ta del i, sier Aarbakke.

Klare for forhandlinger

– Vi venter selvfølgelig i spenning på frontfaget, men vi kan ikke godta å bli låst av denne summen. Man må se på helheten og sørge for gode lokale forhandlinger som også hensyntar bedriftene. 

– Det er ingen hemmelighet at det lønner seg å bytte jobb, men vi håper bedriftene også ser at lojalitet lønner seg og gagner bedriften. Det håper vi en del arbeidsgivere tar med seg inn i årets forhandlinger, avslutter Aarbakke.