lederutvikling NITO.jpg
Fra ett av de forrige kursene.

Det er ingen tvil om at god lederkompetanse er viktig.

Formålet med NITO Lederutvikling er å gi ledere blant NITO-medlemmene en unik mulighet til å gjennomføre et program som løfter deres lederkompetanse. 

- Det er et program hvor de utvikler kompetanse og ferdigheter som gjør at de opplever mer trygghet og mestring i rollen som leder, men som også gir god innsikt i hvordan de kan utvikle og motivere sine egne medarbeidere til å oppnå felles mål.

Det forteller kursutvikler og rådgiver i NITO, Frida Basma.

Bli kjent med hvem du er som leder

Basma forteller hva de som melder seg på kurset kan forvente:

- På NITO Lederutvikling kan deltakerne forvente et lederutviklingsprogram hvor de virkelig blir kjent med hvem de selv er som leder, hvordan de skaper gode resultater i teamet, hva slags lederkommunikasjon som gir effekten de ønsker, hvordan få til å jobbe med kompetanseutvikling i en hektisk hverdag og skape en god læringskultur i organisasjonen.

- Et stort bonus som jeg ønsker å trekke fram, er at man møter ledere i samme situasjon som man kan sparre og danne relasjoner med. Det er svært verdsatt da lederrollen fort kan bli ensom, legger hun til.

NITO Lederutvikling3.jpg
På NITO Lederutvikling får du muligheten til å møte andre ledere, og det er flere gruppeoppgaver.

Kursinformasjon

Programmet går over fire dager fordelt på to samlinger:

  • Samling 1: 22.-23. oktober, kl. 9-16
  • Samling 2: 3.-4. desember, kl. 9-16

Meld deg på lederutviklingskurset for høsten 2024

Det er fysisk oppmøte på samlingene. Før, mellom og etter samlingene vil du få støttemateriell, refleksjonsoppgaver og se videoer i NITOs digitale læringsplattform. Oppgavene gjennomgås på Zoom mellom samlingene.

Kursdeltaker: - Ville lære om personlig lederskap

Lene Bjøntegaard er en av dem som har deltatt på lederkurset.

Hun har de siste to årene vært konstituert avdelingssjef på avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi ved Sykehuset Innlandet.

Bjøntegaard har ingen formell lederutdanning, men har jobbet som rådgiver i mange år.

LeneBjontegaard.jpg

- Jeg hadde lyst å få med meg litt av det nære lederskapet, som var fokuset på dette lederkurset, sier hun.

Hun forteller at fokuset i stillingen hun har nå, har i stor grad vært på strategi.

- Kurset tar for seg mye mer av det personlige lederskapet. Å bli litt mer kjent med seg selv som leder. Det handlet om hvordan man kunne utvikle seg, og hvordan man fungerer som leder overfor den enkelte ansatte.

Bjøntegaard synes det var fint å møte ledere fra andre bransjer, og trekker fram gruppearbeid som veldig givende.

- Det å få tilbakemeldinger av folk som ser meg som meg, var spennende og nyttig.

- Vil du anbefale kurset til andre? I så fall: Hvorfor?

- Ja, det var veldig fint med påfyll som var litt utenom det miljøet jeg er i hele tiden. Jeg fikk bekreftelse på en del styrker jeg har, og gjorde meg opp noen tanker om hva jeg bør utvikle meg på som leder, for å være en bra leder for de ansatte.

lederutvikling NITO samtale.jpg

8/10 sier de vil lykkes bedre etter kurset

Basma forteller om god respons:

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger NITO Lederutvikling. Hele 8/10 svarer at de vil lykkes bedre i sin hverdag som leder etter å ha deltatt på lederutviklingsprogrammet, på grunn av et svært godt faglig utbytte.

- Deltakerne trekker fram at de likte godt kombinasjonen av fysiske samlinger og digitalt innhold, og var utrolig fornøyde med det faglige innholdet i kurset, og ikke minst vår fantastiske dyktige kursholder Anne Lise Heide, sier Basma.

Lederutvikling-gruppe.jpg
Deltakerne på lederutviklingskurset våren 2023 var godt fornøyde med innholdet og det faglige utbyttet de fikk.

- Et praktisk rettet kurs

Kursholder Anne Lise Heide forteller at det er et veldig praktisk rettet kurs.

- Vi trener på konkrete lederferdigheter som lederne kan anvende umiddelbart etter kurset. De får også praktiske øvelser mellom samlingene, noe som gir dem en mulighet til å praktisere ny kunnskap underveis, og reflektere sammen om egne erfaringer når vi møtes på andre samling.

Hun forteller at programmet sørger for at lederne får et godt og solid fundament for sitt lederskap, ved at de blir bedre kjent med sin naturlige lederstil, og identifiserer egne styrker og utviklingsområder i lederrollen.

- Vi kommer videre inn på sentrale lederferdigheter som hvordan lederen kan påvirke motivasjon og engasjement i teamet, hva som skal til for å bygge gode team som presterer godt sammen, og ikke minst hva som er nøkkelen til god kommunikasjon i lederrollen.

Hvordan lykkes man som leder?

På spørsmål om hva som skal til for å lykkes i en lederrolle, trekker kursholderen fram flere viktige egenskaper:

- En god leder må ha et forhold til hvordan man organiserer og fordeler oppgaver på en rettferdig måte. Ledere bør være gode til å delegere og sikre at de setter av tid til å jobbe med ledelse, selv om man ofte også tar del i teamet sitt arbeid.

Videre sier hun at kommunikasjon er nøkkelen til god ledelse.

- Det handler om å være klar og tydelig, med samtidig være åpen for innspill og lytte aktivt. Lederen bør helst være god på feedback, både ros og konstruktive tilbakemeldinger. En god leder må videre være i stand til å inspirere teamet, og skape et godt og positivt arbeidsmiljø.

LES OGSÅ: Isak Ladegård om lederrollen: Kast deg ut i det - med en ydmyk hatt

- Lederen må også være i stand til å håndtere problemer og konflikter på en effektiv måte og fremme samspill og samarbeid både innad i teamet og på tvers av team og avdelinger, sier hun.

- Det er lederens oppgave å sette retning, ha en tydelig visjon for organisasjonen eller teamet, og kommunisere den på en engasjerende og forståelig måte. Det handler om å sikre at alle trekker i samme retning.

                                                                                  - Anne Lise Heide 

Hun kommer med råd til noen som har lyst til å gå inn i en lederrolle, men kanskje ikke helt tør:

- En kollega av meg sier det så fint: "Ledere er ikke spesielle mennesker, men helt vanlige mennesker med et spesielt ansvar." Jeg tenker at hvis du først har lyst til å være leder, så er det bare å kaste seg ut i det.

- Det viktigste rådet jeg kan gi på veien er å tillate deg selv å være ny. Du trenger ikke å kunne alt på en gang. Støtt deg på HR og andre ledere i organisasjonen. Ikke strev med ting på egen hånd. Folk er utrolig hjelpsomme. Ikke vær redd for å spørre!