Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

NITO Lederutvikling

Et effektivt og unikt lederprogram utviklet spesielt for våre medlemmer. Programmet gir deg det du trenger for å bli en bedre leder.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler

Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema

Loading

Arbeidsgiver

Loading

Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading* Påkrevd felt

Ta et program som løfter din lederkompetanse og gir deg de beste forutsetningene for å bli en bedre leder. Ledelse har avgjørende betydning for prestasjoner i teamet, og når du utvikler deg som leder vil det ha positive ringvirkninger for dine medarbeidere og for organisasjonen du jobber i.

Du vil utvikle kompetanse og ferdigheter som gjør at du opplever mestring og trygghet i rollen som leder. I tillegg vil du lære om påvirkningsmetoder som motiverer og utvikler medarbeiderne dine.

Sentrale tema

I programmet vil du blant annet utvikle deg innen temaene:

Hvem er du som leder
 • Dine styrker og utviklingsområder
 • Vit hvordan du virker på andre
 • Verdier og lederidentitet
 • Motivasjon og bli kjent med din drivkraft
 • Hva er dine kjernekvaliteter, fallgruver, utfordringer og allergier 
 • Bli kjent med deg selv ved hjelp av øvelser i Kjernekvadranten 
Hvordan skape gode resultater i teamet
 • Hvordan tiltrekke og beholde de riktige menneskene
 • Hvordan skape en god gruppekultur og lagånd
 • Direkte og indirekte påvirkning i lederrollen
 • Resultatmål og handlingsplaner
Lederkommunikasjon som gir den effekten du ønsker
 • Hvordan gi og ta imot feedback på en god måte
 • De gode og de nødvendige medarbeidersamtalene
 • Coachingteknikk som lederverktøy
 • Bli en bedre lytter
Talentutvikling som gir resultater
 • Hvordan få til kompetanseutvikling i en travel hverdag
 • Hvordan skape en god læringskultur i organisasjonen
 • Slik får du folk til yte på sitt aller beste på jobben

Detaljert programinnhold finner du nedenfor.

Programinnhold

Samling 1

Dag 1: Deg i lederrollen

09:00-10:15: Velkommen til lederutvikling

 • Bli kjent øvelser, samspillsregler og forventninger

10:30-12:00: Rolleforståelse og deg i lederrollen

 • Betydningen av god selvinnsikt
 • Dine styrker og utviklingsområder
 • Vit hvordan du virker på andre
 • Verdier og lederidentitet
 • Motivasjon og bli kjent med din drivkraft             

12:00-13:00: Lunsj

13:00-16:00: Selvutvikling med Kjernekvadranten

 • Hva er dine kjernekvaliteter, fallgruver, utfordringer og allergier
 • Gruppearbeid og refleksjon om deg i lederrollen   

Dag 2: Hvordan skape resultater i teamet

09:00-10:00: Hvordan skape gode resultater i teamet

 • Hvordan tiltrekke og beholde de riktige menneskene
 • Hvordan skape en god gruppekultur og lagånd
 • Lederrollen, direkte og indirekte påvirkning
 • Resultatmål og handlingsplaner

10:15-12:00: Motivasjonskompetanse for ledere

 • Indre og ytre motivasjon
 • Hygienefaktorer

12:00-13:00: Lunsj

13:00-14:45: Motivasjonskompetanse for ledere (fortsettelse)

 • Fallgruver du må styre unna
 • Hvordan lede godt på avstand (hybrid ledelse)

15:00-16:00: Oppsummering

 • Din utviklingsreise som leder
 • Hjemmeoppgave

 

Digitalt treff mellom samlingene

 • Oppgaver tilknyttet din utviklingsreise som leder

 

Samling 2

Dag 1: Kommunikasjonsverktøy for ledere

09:00-09:45: Velkommen og introduksjon til samling 2

 • Kort repetisjon fra modul 1 og digitalt treff
 • Innledning til samling

10:00-12:00: Feedbacktrening for ledere

 • Hvordan gi og ta imot feedback på en god måte

12:00-13:00: Lunsj

13:00-13:45: Hvordan bli en bedre lytter

 • Grunnleggende forutsetninger i god lederkommunikasjon              

14:00-16:00: Coachende kommunikasjon i lederrollen

 • Introduksjon til coaching som lederverktøy
 • Praktisk samtaletrening med coaching

Dag 2: God medarbeideroppfølging i praksis

09:00-10:15: Medarbeidersamtaler som lederverktøy

 • Forventningskontrakten
 • Løpende oppfølgingssamtaler
 • Den årlige medarbeidersamtalen

10:30-12:00: Den nødvendige samtalen

 • Hvordan forberede og gjennomføre en vanskelig samtale
 • Casearbeid om den vanskelige samtalen

12:00-13:00: Lunsj

13:00-13:45: Medarbeiderutvikling

 • Talentutvikling
 • Kompetanseutvikling 70:20:10
 • Hvordan skape en god læringskultur

14:00-15:00: Ability spotting

 • Praktisk øvelse med feedback

15:15-16:00: Oppsummering og avslutning

 • Læringspunkter og veien videre

Læringsmål

Samling 1

Hvem du er som leder

 • Bli godt kjent med din naturlige lederstil og egen lederidentitet
 • Bli god kjent med dine styrker og utviklingsområder i lederrollen

Hvordan skape resultater i teamet

 • Lær hvordan du kan bygge et godt team som presterer godt sammen
 • Lær hvordan du som leder kan påvirke motivasjon og engasjement i teamet
Samling 2

Hvordan kommunisere godt i lederrollen

 • Lær hva som er nøkkelen til god kommunikasjon i lederrollen
 • Lær deg viktige samtaleverktøy som hjelper deg å få den effekten du ønsker

God medarbeideroppfølging i praksis

 • Lær deg hvordan du kan gjennomføre en vanskelig samtale
 • Lær deg hvordan du hjelper medarbeiderne til å bli sin beste versjon på jobben

Kursinformasjon

Programmet går over fire dager fordelt på to samlinger.

 • Samling 1: 22. og 23. oktober, kl. 9-16
 • Samling 2: 3. og 4. desember, kl. 9-16

Det er fysisk oppmøte på samlingene. Før, mellom og etter samlingene vil du få støttemateriell, refleksjonsoppgaver og se videoer i NITOs digitale læringsplattform. Oppgavene gjennomgås på Zoom mellom samlingene.

Et praktisk rettet kurs

God ledelse er ikke medfødt, det er en muskel som må trenes. Spesielt viktig er dette i en tid preget av høy endringstakt som stiller nye krav til ledere. Programmet gir deg mulighet til å trene slik at du kan lykkes godt i din lederrolle.

- 8 av 10 sier de vil lykkes bedre som leder etter NITO Lederutvikling. 

Erfaringer fra tidligere kursdeltakere

Kursholder Anne Lise Heide lærer bort konkrete lederverktøy og strategier som hjelper deg til å lykkes i din lederrolle, og hun tilrettelegger for en god forståelse av hvordan du kan anvende disse verktøyene i din hverdag. Det vil også bli lagt stor vekt på erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne gjennom programmet. 

Anne Lise Heide, Seniorrådgiver i Habberstad

Anne Lise Heide.jpg

Anne Lise Heide har 18 års erfaring fra varierte lederroller i privat næringsliv. Hun har bred erfaring, også internasjonalt, med utvikling av ledere, ledergrupper og team. Heide har jobbet som ledercoach og har en masterutdannelse innenfor HR og ledelse.

Hennes spisskompetanse er innenfor strategi og kulturarbeid, lederkommunikasjon, motivasjonskompetanse for ledere, selvledelse og personlig utvikling.

Som konsulent i Habberstad holder hun kurs og utviklingsprogrammer for ledere i privat og offentlig sektor. Hun skaper engasjerende læringsrom med rom for erfaringsdeling, refleksjon og personlig vekst, og får alltid gode tilbakemeldinger på sine kurs.

Hos NITO får du kursbevis

Du vil få et kursbevis etter programmet som beskriver lederutviklingsprogrammets sentrale temaer og læringsmål. Kursbeviset kan også deles på LinkedIn. 

Muligheter for å få kostnadene dekket

Mange arbeidsgivere dekker kostnaden for NITOs kurs. Det kan derfor være lurt å høre med lederen din om støtte til dette.

Frida Basma

Frida Basma

Rådgiver

Avbestillingsregler

Siste frist for avbestilling er seks uker før gjennomføring.

Etter denne fristen og fram til to uker før gjennomføring vil du bli belastet et gebyr på 20 % av deltakeravgiften.

Ved avbestilling senere enn to uker før gjennomføring blir du belastet full deltakeravgift.

Har du innspill til kurs? Send en mail til

Kurs innen ledelse