Brosjyren er utarbeidet av NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI), og det er RUPPAS som har gått i bresjen for dette. 

Bestill brosjyren her

Hver prøvetakingsenhet/legekontor/avdeling kan bestille mellom 100-1000 eksemplarer.

Mia Hansen Hjelle- Vi ønsket å lage en brosjyre slik barna liker den, med enkle tydelige illustrasjoner og korte konkrete budskap. Det synes jeg vi har lykkes med, sier Hansen Hjelle (bildet). 

- Vi har fått god hjelp av Marianne Svendsen fra Barnelaboratoriet ved Rikshospitalet og illustratør Tiril Valeur og designer Kristina Skjauff som har laget layout, sier hun.  

Forbered barna på blodprøvetaking

Utvalget håper at brosjyrene brukes til forberedelse av barnet, enten den leses av barn på venteværelse på legekontoret, i poliklinikken eller sendes ut til barn i forbindelse med undersøkelser som skal gjøres på sykehuset.  

- Forberedelse er viktig. Barn må få en ærlig framstilling av situasjonen uten å bli skremt. Som oftest går det helt fint for barn å ta blodprøve, men noen ganger vil ikke barnet, sier Hansen Hjelle.  

På baksiden av brosjyren finner du en "voksenveiledning" som kan leses av foreldre eller andre som følger barnet når prøven skal tas. 

Her får voksne tips om hvordan de kan forberede barnet eller hvordan de kan forholde seg dersom barnet ikke vil ta blodprøve.  

- Jeg håper det er mange som ønsker denne brosjyren og at den snart dukker opp på legekontor og prøvetakingsenheter i hele landet. For bioingeniører eller annet helsepersonell som skal ta blodprøven håper jeg den blir et godt verktøy i prøvetakingssituasjonen, avslutter Mia Hansen Hjelle.  

Brosjyre illustrasjon

Bioingeniørfaglig institutt