NITO var tidlig ute med å melde sin frykt for at koronapandemien kunne bli langvarig. I intervjuet med Grosvold legger Markussen stor vekt på den store innsatsen bioingeniørene har lagt ned under pandemien.

- De har stått helt i front, og vært utsatt for stor fysisk og psykisk belastning under krisen, ved at de både har måttet jobbe mye og samtidig måttet utsette seg selv for smittefare, sier Markussen.

NITO i dialog med helseministeren

Han går også inn på hvordan NITO i løpet av koronapandemien både har vært i dialog med helseministeren for å gi innspill til arbeidet underveis, og til hvilke praktiske tiltak man bør se på for å være forberedt til en liknende krise i framtida.

Se hele intervjuet her (Trond Markussen om bioingeniører fra ca 4:35).

Bioingeniørfaglig institutt