Kaja Marienborg.jpg
Fagstyreleder i NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI), Kaja Marienborg.

- Vi er positive til at forskriften om nasjonal kjernejournal har blitt vedtatt, sier fagstyreleder i NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI), Kaja Marienborg.

NITO har i tidligere høringssvar til departementet og Stortingets helse- og omsorgskomite imidlertid påpekt at det ville vært uheldig om alle laboratorie- og radiologisvar skulle bli tilgjengelig for pasienten før svaret er formidlet fra rekvirenten. 

Viktig gjennomslag

I forskrift om nasjonal kjernejournal, § 4 nytt fjerde ledd, lyder det nå at: «Dataansvarlig skal fastsette forhåndsdefinerte fagområder for laboratorie- og bildediagnostiske svar som nevnt i § 4 første ledd nr. 6, som ikke skal gjøres digitalt tilgjengelig for pasienten før rekvirenten eller behandlende lege har vurdert svaret. Rekvirentene skal i enkelttilfeller ha mulighet til å overstyre de forhåndsdefinerte innstillingene». 

- Vi er svært tilfreds med at NITO BFI har fått et viktig gjennomslag på selve lovteksten, nemlig at ikke patologiske prøvesvar må sendes direkte til pasienten før legen har vurdert svaret, sier fagstyrelederen.

Pasientens prøvesvar

Alle innbyggere skal få tilgang til prøvesvarene sine på helsenorge. Dette skal skje via en ny løsning som heter «Pasientens prøvesvar». Denne tjenesten er under teknisk utprøving, og skal gi helsepersonell og innbyggere tilgang til alle typer laboratorie- og radiologisvar, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor den er utført. 

Lettere å dele prøvesvar

Tilgang til relevante prøvesvar skal bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. 

Digitalisering og lettere tilgjengelige prøvesvar vil forhåpentligvis føre redusert antall henvendelser til legekontor/rekvirent og gjøre det enklere for pasientene, avslutter Marienborg.