Hvert annet år samles bioingeniører fra hele verden til kongress i regi av The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS).

Nestleder i BFIs fagstyre, Kjetil Jenset og leder for de danske bioingeniørenes fagforening, Martina Jürs.
Nestleder i BFIs fagstyre, Kjetil Jenset og leder for de danske bioingeniørenes fagforening, Martina Jürs. Her fra den 34. verdenskongressen i København (foto: Sine Fiig).

- Det å samles på tvers av landegrenser, diskutere fag og dele kunnskap er med andre bioingeniører er noe jeg opplever som svært givende, sier Eva Lisa Piiksi, seniorrådgiver i NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI).

Seniorrådgiver i NITO BFI, Eva Lisa Piiksi- Jeg vil spesielt oppmuntre til å bruke anledningen til å sende inn abstrakt til posterpresentasjon eller muntlig foredrag. Det er en gylden anledning til å presentere sitt eget arbeid innenfor fagfeltet for bioingeniører fra hele verden.

- Det er mulig for BFI-medlemmer å søke om posterstipend. Stipendet er på 12.000 kroner, og frist for å søke om støtte er 15. februar, forteller Piiksi.

Søknad om posterstipend sendes til

Påmelding og frister

  • Påmelding til kongressen åpner nå i januar. Siste frist for påmelding er 18. september 2022.
  • Frist for innsending av abstrakt til posterpresentasjon eller muntlig foredrag, er 30. juni.

Annen viktig informasjon om foredrag og foredragsholdere og annen relevant informasjon vil bli løpende oppdatert på verdenskongressen nettsider.

Verdenskongress for bioingeniører i Sør-Korea (ekstern nettside)

- Deltakelse på verdenskongress gir gode muligheter for både faglig utvikling og nettverksbygging. Har man mulighet til å delta, er det noe jeg sterkt vil oppfordre til, avslutter hun.

Bioingeniørfaglig institutt