Hvem kan bli dobbeltmedlem?

Dobbeltmedlemskap kan tegnes av arbeidstakere som er ansatt i forskningsrelaterte stillinger og som er medlemsberettiget i begge organisasjoner. 

Kontingent

Som dobbeltmedlem i NITO og Forskerforbundet betaler du full kontingent til Forskerforbundet. Betaling for medlemskap i NITO BFI (Bioingeniørfaglig institutt) kommer i tillegg.

Tilbudet til dobbeltmedlemmer

NITO vil ikke ha anledning til å ivareta dobbeltmedlemmene i typisk fagforeningsrelaterte saker. Det er Forskerforbundet som håndterer lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgtopplæring og gir juridisk bistand i saker knyttet til arbeidsforholdet.

Dobbeltmedlemmene kan anvende alle faglige tilbud i begge organisasjonene. De kan også benytte seg av de to organisasjonenes medlemsfordeler som for eksempel innen forsikring og banktjenester.

Tillitsverv når du er dobbeltmedlem

Som dobbeltmedlem kan du ikke ha tillitsverv i NITO, men du kan ha faglige verv for eksempel i BFIs styrer, råd og utvalg samt i NITOs øvrige fagutvalg.

Slik blir du dobbeltmedlem i Forskerforbundet og NITO

Dersom du allerede er medlem i NITO og ønsker medlemskap også i Forskerforbundet; husk å krysse av for "NITO" på innmeldingsskjema hos Forskerforbundet.

Dersom du er medlem av Forskerforbundet og ønsker dobbeltmedlemskap, meld deg inn i NITO og gi beskjed til Forskerforbundet om at du skal være dobbeltmedlem.

Mer om Forskerforbundet