Generell klinisk kjemi

Kurset i generell klinisk kjemi ble gjennomført 29.-30. november i Oslo. Kurset samlet 70 bioingeniører fra hele landet til faglig påfyll og erfaringsutveksling. Husk å bruk kildehenvisninger ved bruk av materialet fra kurset. 

Program generell klinisk kjemi 29.-30. november 2021 per 17.11.2021.pdf

Mandag 29. november 

1. Velkommen fra NITO BFI medisinsk biokjemi.pdf
2. Direkte og indirekte ISE Elisabeth Thyri.pdf
3. Fotometri, neflometri, turbidimetri Johanne Holstad og Eva Hjelljord.pdf
4. LC-MSMS Sandra Dahl.pdf
5. Immunoassay Jorunn Marie Andersen.pdf
6. Interferenser med pasientcase Laila Fure. Ikke tilgjengelig på nett. 
7. Skjoldbruskkjertel Louise Koren Dahll. Kommer snart på nett.
8. Hjertemarkører Hege Hermansen.pdf
9. Hjertemarkører av Hege Kristin Tjølsen Hermansen.pdf
10. Elektrolytter Michael Sovershaev. Kommer snart på nett.
11. Bioingeniøren i et historisk perspektiv Vibeke Furuly. Kommer snart på nett.

Tirsdag 30. november

12. Ringegrenserforedrag Sonia Distante.pdf 
Se også artikkelen Varsling av sterkt avvikende analyseresultater til revirenter utenfor sykehus
13. Svartider fra en klinikers perspektiv Heidi Nygaard Bakken.pdf
14. Kveldsvakt fra bioingeniørens perspektiv Linda Sahnoun.pdf
16. Bioingeniørens avgjørende rolle for rask behandling Beathe Mittet.pdf
17. Biokjemiske urinanalyser Eva Hjelljord.pdf
18. Spinalvæske Brita Tønne.pdf
19. Andre kroppsvæsker Johanne Holstad.pdf
20. Rariteter fra medisinsk biokjemi.pdf
21. Hvordan lage poster av Bioingeniørfaglig institutt.pdf

Prehospital test av laktat for å avdekke sepsis

Kurset ble gjennomført digitalt 4. november. Presentasjoner og annet materiale fra kurset finner du her. Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. 

Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier og tilhørende workshops

Kurset ble gjennomført 1.-2. november 2021 på Scandic St. Olavs plass i Oslo og samlet 95 deltakere til faglig påfyll og nettverksbygging. 

Presentasjoner og annet materiale fra kurset finner du her. Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. 

Mandag 1. november

Detaljprogram Nettverkstreff kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier 1. november 2021.pdf
1 Velkommen til nettverkstreff for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier.pdf
2. Hvordan utvikle nye metoder - erfaring, hva kan man ta med seg videre. Janne Fossum Malmring ikke tilgjengelig.
2 Krise og muligheter - lederutfordringer i en pandemi Mette Lundstrøm Dahl.pdf
3 Kan vi stole på hurtigtestene Mette C. Tollånes.pdf
"Alle sier at Jeppe drikker" hvorfor gikk det galt etter fedmekirurgi Magnus Strømmen ikke tilgjengelig.
5 Forbedringsarbeid ved Vestre Viken HF Merethe R. Ueland.pdf
6 Forbedringsarbeid Helse Nord - erfaringer fra Nordlandssykehuset Silje Nysted Hagen.pdf
7 Norsk akkreditering - vilkår for å være akkreditert Beate Brekke Hellerud.pdf
8 Kriterier posterskriving Line Nilsen Nygård.pdf
9 Hvordan skrive godt Kirsti Berg.pdf

Tirsdag 2. november 

Workshop: Jaken på kompetanse

Program workshops 2 november 2021.pdf

1 Læring for kompetanse i praksis Cathrine Filstad.pdf

Hvordan velge tidsskrift? Pålitelige kilder og publiseringskanaler

Kurset ble gjennomført digitalt 25. oktober. Presentasjoner og annet materiale fra kurset finner du her. Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. 

Blodprøvetaking - en god og trygg opplevelse for alle involverte

Kurset ble gjennomført 19. og 20. oktober. Presentasjoner og annet materiale fra kurset finner du her. Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. 

Program: Blodprøvetaking - en god og trygg opplevelse for alle involverte

19. oktober

20. oktober