Posterstipend Island NML Congress 2025

Her kommer utlysning av posterstipend til NML Congress 2025 Island. 

Kriterier og frister

Du kan søke støtte til poster tre ganger i året: 15. februar, 1. mai og 1. november. I forbindelse med kongresser hvor BFI er arrangør, så lyses det ut posterstipend med egne frister.

Søk posterstipend her

Generelle kriterier for å søke støtte

For å få innvilget penger fra fondet må søkeren være medlem både på søknadstidspunktet og ved utbetaling, og ha vært sammenhengende yrkesaktivt medlem i BFI de siste tre år. Søker må være ajour med kontingentbetalingen.

Spesielle kriterier for posterstipend

  • Postersøkere må ha fått antatt sitt abstrakt før tildeling. Bekreftelse for dette må legges ved.
  • Det gis kun støtte til posteren èn gang.  
  • Dersom det er flere forfattere på en poster, må alle søke samtidig. Stipendet blir delt mellom forfatterne.
  • Styret differensierer summen etter land, by og relevans. Søkere på ett bestemt arrangement behandles likt. 

Hva dekkes?

Stipendet kan brukes til trykking av poster, kongressavgift samt opphold og reise, forutsatt at NITOs reisepolicy om billigste reisealternativ benyttes. Brukerveiledning for refusjon av utlegg BFIs studiefond

Utgifter utbetales etter forelagt original kvittering. 

Hvor mye kan jeg få i stipend?

Posterstipend Tildeling inntil kr 
Poster i Norge 6000
Poster i Norden 8000
Poster utenfor Norden 12.000

Still med poster på BFI kurs!

Det inviteres til posterutstilling på alle BFIs fagkurs og konferanser. Deltakelse med poster forutsetter påmelding til kurset.

Abstraktmal og mer om hvordan du lager en poster. 

Dersom det kommer mer enn tre postere til kurset kan det deles ut en posterpris på 4000,- for beste poster. Posterne bedømmes på bakgrunn av faglig innhold og utforming.