Gå til innhold
Illustrasjonsfoto oppdatering medlemsforhold: Shutterstock

Hva gjør du nå? – Oppdater ditt medlemskap

Går du fra å være student til yrkesaktiv? – Fullført studier og er arbeidssøkende? Kanskje har du startet helt nye studier? For at du skal få det mest relevante medlemstilbudet, er det viktig å oppdatere informasjonen vi har om deg.

Du som er avgangsstudent, har avsluttet forkurs eller endret studieretning, begynt å jobbe eller avtjener førstegangstjeneste:

Oppdater ditt medlemskap i nito

Det lønner seg å fortsette medlemskapet

Som tidligere studentmedlem får du enda flere gode medlemsfordeler. Her er noen eksempler:

 • NITO Ulykkesforsikring – grunnforsikring er inkludert i medlemskapet det første året etter studentmedlemskap.
 • Sterkt rabattert kontingent de tre første årene:
  Første halvår = GRATIS (gjelder ved avgangseksamen sommer). 
  Det første året etter endt studie betaler du kun 95 kroner per måned.
  Husk at mesteparten av fagforeningskontingenten får du automatisk trukket fra på skatten.
 • Fagtidsskriftet Teknisk ukeblad er inkludert i medlemskapet. Er du bioingeniør får du i tillegg Bioingeniøren.
 • Som medlem tilbys juridisk bistand i arbeidsrelaterte forhold helt uten kostnad.
 • NITOs lønnstatistikk gjør at du blant annet kan sjekke begynnerlønn innenfor ulike ingeniørretninger.
 • NITOs bank- og forsikringsavtaler skal være blant de rimeligste og beste på markedet. Blant annet god rente på førstehjemslån.
 • NITO tilbyr kurs, konferanser og faglige nettverk innen flere fagområder.

Se alle dine medlemsfordeler

Gratis karriereveiledning

Du kan få inntil tre samtaler med en karriereveileder. Tjenesten er gratis for NITOs medlemmer.

For spørsmål send e-post til