Avtal individuell karrieresamtale: 

  • Leter du fortsatt etter drømmejobben?
  • Har du en jobb som tapper deg for energi?
  • Skal du tørre å hoppe på et jobbtilbud?
  • Lurer du på om du er på rett plass?

I mange tilfeller har man ikke en klar formening om hva som skal til for at man trives i jobben. Noen føler kanskje at de er fastlåst i en situasjon, andre står foran vanskelige veivalg.

Legg en plan. Hvor vil du?

Med NITOs karriereveiledning kan du få hjelp til å sortere alternativer og legge en plan for videre handling.

En endring kan være liten, men ha stor effekt for at du skal føle at du har det bra i jobben din.

NITOs karriereveileder er din personlige samtalepartner i en prosess der du selv skal reflektere over dine sterke og svake sider, ressurser og muligheter, og hva som styrer dine valg.

Hensikten er å gjøre deg mer bevisst på hvilke faktorer som er viktige for deg i din karriere og ditt liv. Sammen med veilederen kan du legge en plan for hvordan du skal komme dit du vil.

Sju moduler - steg for steg

NITO har også utviklet en digital karriereveileder som hjelper deg gjennom prosessen på veien til ny jobb.

Se NITOs digitale karriereveileder