Karrierekompetanse handler om å vite hva du må gjøre for å oppnå det du vil i ditt arbeidsliv. Når du har en plan kan du lettere handle deretter. God innsikt i egen kompetanse er grunnleggende for å sette opp en god CV og skrive gode jobbsøknader.

Gå gjennom våre sju moduler – viktige steg på veien til ny jobb.

Temaene er satt i kronologisk rekkefølge, og vi anbefaler deg å gå igjennom alle modulene fra en til sju.

1 - Kom i gang  2 - Selvanalyse og kompetansekartlegging

3 -  Oppbygning av CV og søknad  4 - Digitale bilde 

5 - Jobbintervju  6 - Ansettelsesvilkår og kontrakt

7 - Ny på arbeidsplassen

Sammendrag: Sju steg på veien til ny jobb

1 Kom i gang

I hovedsak er det to måter å få seg ny jobb, via jobbutlysninger eller nettverk. Mange blir overrasket over hvor krevende jobbsøkerprosessen er og hvor lang tid det kan ta å få ny jobb. Det er derfor viktig å starte prosessen så tidlig som mulig.   

2 Selvanalyse og kompetansekartlegging

Den viktigste delen av jobbsøkingen er selvanalyse og kompetansekartlegging. Dette gir deg grunnlag for å vite hvilken type jobb du ønsker, og gjør det enklere for deg å skreddersy din CV og søknader.

3 CV og søknad

Den viktigste kilden til informasjon for arbeidsgivere og rekrutterere, er din CV og søknad. Det er derfor viktig å skreddersy disse dokumentene til hver enkelt stilling du søker. 

4 Digitale bilder

Du må gå ut ifra at arbeidsgivere og rekrutterere søker informasjon om deg på nett. Hva bør du tenke på i den forbindelse?

5 Jobbintervju

Hvis du blir innkalt til intervju, er det fordi arbeidsgiver mener du kan være en aktuell kandidat. Din oppgave i intervjuet er å presentere deg selv, og synliggjøre at du er rett person til stillingen. Du må få fram din kompetanse, at du kan løse oppgavene, motivasjonen for at du ønsker stillingen, og at du passer inn i virksomheten. Kom alltid forberedt til intervju.

6 Ansettelsesvilkår og kontrakt

Når du blir tilbudt en jobb, er det viktig å tenke igjennom både ansettelsesvilkårene og hva som står i kontrakten. Arbeidskontrakten regulerer både rettighetene og pliktene du har ovenfor arbeidsgiver, og omvendt.

7 Ny i arbeidslivet

Det er mange lover og retningslinjer for hvordan arbeidslivet i Norge er regulert. På mange arbeidsplasser er det tariffavtale og tillitsvalgte er en viktig del av arbeidslivsutviklingen.