Gå til innhold

Vilkår for medlemskap

Ved innmelding samtykker du i at opplysningene du gir lagres i NITOs medlemsdatabase. Her er NITOs medlemsvilkår.

Opplysningene benyttes til administrasjon av ditt medlemskap og til å kontakte deg per brev, telefon og via elektroniske kanaler for å informere deg om medlemskapet og ulike medlemsfordeler.

Min side kan du se dine opplysninger og endre dine preferanser/samtykker.

Nødvendige kontaktopplysninger vil også bli delt med NITOs samarbeidspartnere, for å sikre at du får medlemsfordeler som er inkludert i medlemskapet, samt får god informasjon om hvilke medlemsfordeler du kan benytte.

Om du velger å benytte medlemsfordeler levert av våre samarbeidspartnere, vil nødvendige opplysninger bli delt for å sikre at du får medlemsrabatter/-priser.

Ønsker du å reservere deg mot noen former for informasjon eller informasjonskanaler, logg inn på Min side og velg hvilke nyhetsbrev og abonnementer du ønsker å motta. Ta evt. kontakt på tlf. 22053500.

Les mer om personvern og cookies på nito.no

Medlemsvilkår

Medlemskapets gyldighet

 • Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført og medlemsbetingelsene er akseptert. Medlemskontingent må betales fortløpende. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn to kvartaler, kan bli strøket.
 • Medlemmet forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om arbeidsforhold ved å melde fra om relevante endringer. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.
 • Medlemmet forplikter seg til å informere NITO om endringer i arbeidssituasjon som kan gi rett til endret kontingent. Innbetalt kontingent refunderes ikke.
 • Endringer kan gjøres via Min side eller til

STUDENTMEDLEMSKAP

 • Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført, medlemsbetingelsene er akseptert og kontingent er innbetalt.
 • Medlemmet forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om studier ved å melde fra om relevante endringer. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.
 • Studenter som avbryter ingeniørstudier plikter å melde fra om dette.
 • Endringer kan gjøres via Min side eller til

Utmelding

Vil du melde deg ut av NITO? Bruk skjema på min-side/medlemskap

Medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter at utmeldingen er mottatt. Studentmedlemskap kan avsluttes umiddelbart. Unnlatt betaling av kontingent til NITO gjelder ikke som utmelding.

 • NITOs kollektive forsikringer; NITO Innboforsikring, NITO Innboforsikring Fritid, NITO Ulykkesforsikring grunnforsikring og NITO Utvidet ulykkesforsikring opphører 31.12 inneværende kalenderår. Rettigheter tilknyttet NITO Studentforsikring opphører på utmeldingsdato.
 • Avtaler inngått med NITOs samarbeidspartnere vil bli avsluttet ved neste hovedforfall. Dersom medlemmet har inngått bank- og forsikringsavtaler, vil det etablerte kundeforholdet kunne opprettholdes, men betingelsene/vilkår endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra opphørstidspunktet.

Medlemmenes rettigheter til juridisk bistand

 • NITO yter ikke juridisk bistand i saker som har oppstått (aktualisert seg) før innmelding eller som har oppstått før tre måneders medlemskap.
 • Juridisk bistand ytes ikke dersom medlemmet skylder kontingent til NITO
 • Nærmere informasjon om omfanget av NITOs juridiske bistand

Endring av vilkår

 • NITO forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil varsles medlemmene via NITOs nettside nito.no
Publisert: Sist oppdatert: