NITOs hovedformål er å ivareta medlemmenes interesse innenfor lønn- og arbeidsvilkår, bidra til å styrke medlemmenes faglige tilhørighet og nettverk, utvikle og tilby faglige og økonomiske medlemsfordeler.

Opplysningene du gir lagres i NITOs medlemsdatabase

Når du melder deg inn i NITO inngås det en avtale som gir grunnlag for å behandle personopplysninger om deg. Dette er de opplysninger du oppgir ved innmelding eller i senere kontakt med oss. Personopplysningene er nødvendige for å oppfylle formålene med medlemskapet.

NITO kommuniserer direkte med deg hovedsakelig via elektroniske kanaler som e-post og sms, samt telefonhenvendelser. I tillegg vil du kunne motta markedsføring av medlemsfordeler gjennom NITOs samarbeidspartnere dersom du har samtykket til dette.

For å kunne verifisere at du er medlem og sikre at du får medlemsrabatter/-priser hos våre samarbeidspartnere, deler NITO dine identifikasjonsopplysninger. Denne informasjonen brukes kun til verifisering av medlemskap, ikke noe annet. Dersom du ikke ønsker at vi skal dele denne informasjonen, må du gi beskjed på . I så tilfelle må du selv dokumentere ditt medlemskap.

Min side kan du se dine opplysninger, registrere dine preferanser og velge hvilken type nyhetsbrev og henvendelser du ønsker fra NITO eller våre samarbeidspartnere. Ta evt. kontakt på tlf. 22053500.

Les mer om personvern og cookies på nito.no

Medlemsvilkår

Medlemskapets gyldighet

 • Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført og medlemsbetingelsene er akseptert. Medlemskontingent må betales fortløpende. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn to kvartaler, kan bli strøket.
 • Medlemmet forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om arbeidsforhold ved å melde fra om relevante endringer. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.
 • Medlemmet forplikter seg til å informere NITO om endringer i arbeidssituasjon som kan gi rett til endret kontingent. Innbetalt kontingent refunderes ikke.
 • Endringer kan gjøres via Min side eller til

STUDENTMEDLEMSKAP

 • Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført, medlemsbetingelsene er akseptert og kontingent er innbetalt.
 • Medlemmet forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om studier ved å melde fra om relevante endringer. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.
 • Studenter som avbryter ingeniørstudier plikter å melde fra om dette.
 • Endringer kan gjøres via Min side eller til

Utmelding

Vil du melde deg ut av NITO? Bruk skjema på min-side/medlemskap

Medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter at utmeldingen er mottatt. Studentmedlemskap kan avsluttes umiddelbart. Unnlatt betaling av kontingent til NITO gjelder ikke som utmelding.

 • Har du betalt for NITOs kollektive forsikringsordninger (eksempelvis NITO Innboforsikring eller NITO Reiseforsikring) er disse gyldige ut den perioden det er betalt premie for. Rettigheter tilknyttet NITO Studentforsikring opphører på utmeldingsdato. Ta kontakt på ved spørsmål.
 • Avtaler inngått med NITOs samarbeidspartnere vil bli avsluttet ved neste hovedforfall. Dersom medlemmet har inngått bank- og forsikringsavtaler, vil det etablerte kundeforholdet kunne opprettholdes, men betingelsene/vilkår endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra opphørstidspunktet.

Medlemmenes rettigheter til juridisk bistand

 • NITO yter ikke juridisk bistand i saker som har oppstått (aktualisert seg) før innmelding eller som har oppstått før tre måneders medlemskap.
 • Juridisk bistand ytes ikke dersom medlemmet skylder kontingent til NITO
 • Nærmere informasjon om omfanget av NITOs juridiske bistand

Endring av vilkår

 • NITO forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil varsles medlemmene via NITOs nettside nito.no