Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Gjennomførte BFI-kurs 2018

Her finner du kursdokumentasjon fra gjennomførte kurs og arrangementer.

Pasientnær analysering

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs om pasientnær analysering, 23. - 24. april i Tromsø. Arrangementet hadde 87 påmeldte deltakere.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Program Pasientnær analysering 2018.pdf

Mandag 23. april

Informasjon om RUPPAS Hilde Hegseth
Organisering av pasientnær analysering Raymond Jakobsen
Kvalitetskrav til pasientnære analyser. SKUPs rolle i framtida. Anne Christin Breivik. Foredraget kommer snart på nett.
Akkreditering av pasientnær analysering Ingrid Horgen
Eksempler fra praktisk bruk av fagprosedyren «Pasientnært analyseutstyr - implementering i sykehus» Veronica Sommer
Pasientnære analyser innen mikrobiologi – organisering og praktisk bruk Mette Sannes og Marie Elisabeth Vad
Noklus sin erfaring med e-læringskurs for primærhelsetjenesten Thea K Bjørnstad
Opplæring og kommunikasjon mellom helseprofesjoner Nanna Hauksdottir

Tirsdag 24 april

Molekylærbiologisk analyse på 1-2-3 Stine Marie Brockmann
Erfaring med blodsukkermåling som mor til et barn med diabetes Sølvi Bersås
INR – pasientnær måling og validering mot laboratoriemetode Maria Averina
Prøvetaking, oppbevaring og holdbarhet på blodgass Synnøve Austad Yksnøy
Referansegrenser for blodgassanalyser og elektrolytter i venøst blod fra friske voksne Siri Amundsen
Samkjøring PNA og hovedinstrument Raymond Jakobsen
Hurtiggtester for rusmiddelanalyser og tilhørende problemstillinger Karen Raaen Roland
Fullautomatisering og sentraliserte laboratorieanalyser eller pasientnær analysering og egenmåling – hva er framtida? Ivan Brandslund. Foredraget kan får tilsendt på forespørsel til

Bioingeniørdagen 2018: Automasjon og ny teknologi innen medisinsk mikrobiologi

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs i forbindelse med den internasjonale bioingeniørdagen. Arrangementet ble gjennomført 10. - 11. april i Oslo, og hadde 84 påmeldte deltakere.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Program Bioingeniørdagen 2018 Automasjon og ny teknologi innen medisinsk mikrobiologi

Tirsdag 10. april

01 Antibiotikaresistens, kontroll eller krise Miriam Sare 
02 Fæcesdiagnostikk Haukeland universitetssjukehus Therese Midtbø 
02 Fæcesdiagnostikk Oslo universitetssykehus Elise Joy og Cathrine Fladeby Joy 
02 Fæcesdiagnostikk St. Olavs hospital Janne Fossum Malmring
03 Endring og risiko Rutt-Lovise Strand

Onsdag 11. april

04 Teknisk - hva skjer under selve sekvenseringen Nadia Debech 
05 Bakterienes rolle ved sepsis – hva kan WGS avsløre Anita Blomfeldt
06 Hva kan vi bruke WGS data til Ola Brønstad Brynildsrud
07 Filmarray i praksis - Hanne Brekke og Hanna Ilag
08 Filmarray - erfaringer fra beredskapslaboratoriet Tone Kristin Bjordal Johansen
09 MaldiTOF - status 2018 Andre Ingebretsen
10 MaldiTOF i framtida Andre Ingebretsen
11 CRISPF - fremtidens strategi for genterapi Arne Klungland
Nanopore Minion/antibiotikaresistens
Torunn Annie Pedersen. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.
13 Smittevern og WGS – framtida Dorthea Hagen Oma

Publisert: Sist oppdatert: