Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Gjennomførte BFI-kurs 2018

Her finner du kursdokumentasjon fra gjennomførte kurs og arrangementer.

Etikk

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra kurs i etikk i Trondheim 5.- 6.juni i Trondheim 2018. Kurset hadde 31 deltakere. 

Program kurs i etikk for bioingeniører

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Etikkhefte for bioingeniører

TIRSDAG 5. jUNI

Yrkesetisk råd, Mona Pedersen Unnerud

Konflikt og konflikthåndtering, Morten Skjørshammer 

Sladder bedre enn sitt rykte, Morten Skjørshammer

Etikk, takk - ved Signe Røynås

Bioteknologi og etikk for bioingeniører

 

Onsdag 6. juni

Møte med sårbare pasienter Laila Skjelvan

Pårørendes møte med helsevesen, ved Bjarne Hjeltnes 

Foredraget om humorens helsebringende effekt med Sven Svebak er ikke tilgjengelig

Kromatografi og massespekrometri

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra kurset i Kromatografi og massespektrometri, 23. - 24. april i Oslo. Arrangementet hadde 51 påmeldte deltakere.

 Program kromatografi og massespektrometri 2018

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Onsdag 23. mai

01 Velkommen og informasjon om RUMBIO Anita Thornquist
02 Tillaging av kalibratorer Lisebth Solem Michelsen
03 Prøveopparbeidelse av kromatografiske analyser - fra renstoff til ferdige kalibratorer og kontroller i matriks Hilde Havnen
04 Kromatografiteori Åse Marit Leere Øiestad
05 LC-MS - gjennomgang av hele instrumentet Åse Marit Leere Øiestad
06 En LC-MSMS-metode fra A til Å - fra utvikling til implementering Trine Naalsund Andreassen og Karen Raaen Roland
07 Vitaminer A, D, E og K Trude Athammer Sandvik
08 Steroidhormoner fra immnuologi til kromatografi Margrete Lie
09 Andrées polferd – hva kan en negleanalyse fortelle oss Olav Spigset

Torsdag 24. mai

10 GC- Instrument Headspase og alkoholer Anita Skogholt
11 Høyoppløselig LC-MS Åse Marit Leere Øiestad
12 UPC2-MSMS teori og anvendelsesområder Solfrid Hegstad
13 ICP-MS grunnstoffanalyse Torill Kalfoss
14 Effektiv prøveflyt for immunsuppresiva Anders M Andersen
Historisk gjennomgang: En kromatografisk revolusjon Ruth-Anne Larsen Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.

Utdanningskonferansen 2018

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra Utdanningskonferanse, 25. - 26. april i Oslo. Arrangementet hadde 50 påmeldte deltakere.

Program Utdanningskonferansen 2018

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Onsdag 25. april

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagene Natalina Heia
Utkast - nasjonale retningslinjer for bioingeniørutdanningen. Høringsfristen er 20. august.
Programkomiteens arbeid og anbefalinger Randi Utne Holt
Fra utdanning til yrke Sigbjørn P. Eriksen Foredraget er ikke tilgjengelig på nett
Framtidstrender i bioingeniørfaget Liv Kjersti Paulsen og Marianne Odnakk Ludahl
Kombinert stilling – tanker og erfaringer Mette Lundstrøm Dahl

Torsdag 26. april

Retningslinjer for praksisveilederkompetanse Nina Bjerketveit Ødegaard
Hva er status for veilederkompetanse i praksisfeltet i dag Gro Jensen
Praksis, studiepoeng og rammer - likheter og ulikheter NTNU Martha Berge og Randi Utne Holt
Praksis, studiepoeng og rammer - likheter og ulikheter OsloMet May Tove Furuseth
Praksis, studiepoeng og rammer - likheter og ulikheter UiA Vigdis Landsverk
EduMedLab – Et forslag til nasjonalt forskningsprosjekt innenfor bioingeniørutdanning Elisabeth Ersvær
Spesialistgodkjenning for bioingeniører Liv Kjersti Paulsen
Samarbeidsprosjektet "Styrket veilederkompetanse for bioingeniører" Ina Møller

Pasientnær analysering

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs om pasientnær analysering, 23. - 24. april i Tromsø. Arrangementet hadde 87 påmeldte deltakere.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Program Pasientnær analysering 2018.pdf

Mandag 23. april

Informasjon om RUPPAS Hilde Hegseth
Organisering av pasientnær analysering Raymond Jakobsen
Kvalitetskrav til pasientnære analyser. SKUPs rolle i framtida
Akkreditering av pasientnær analysering Ingrid Horgen
Eksempler fra praktisk bruk av fagprosedyren «Pasientnært analyseutstyr - implementering i sykehus» Veronica Sommer
Pasientnære analyser innen mikrobiologi – organisering og praktisk bruk Mette Sannes og Marie Elisabeth Vad
Noklus sin erfaring med e-læringskurs for primærhelsetjenesten Thea K Bjørnstad
Opplæring og kommunikasjon mellom helseprofesjoner Nanna Hauksdottir

Tirsdag 24 april

Molekylærbiologisk analyse på 1-2-3 Stine Marie Brockmann
Erfaring med blodsukkermåling som mor til et barn med diabetes Sølvi Bersås
INR – pasientnær måling og validering mot laboratoriemetode Maria Averina
Prøvetaking, oppbevaring og holdbarhet på blodgass Synnøve Austad Yksnøy
Referansegrenser for blodgassanalyser og elektrolytter i venøst blod fra friske voksne Siri Amundsen
Se også film som viser framgangsmåte for prøvetaking og analysering av venøs blodgass ved bruk av PICO Aspirator:  


Samkjøring PNA og hovedinstrument Raymond Jakobsen
Hurtiggtester for rusmiddelanalyser og tilhørende problemstillinger Karen Raaen Roland
Fullautomatisering og sentraliserte laboratorieanalyser eller pasientnær analysering og egenmåling – hva er framtida? Ivan Brandslund. Foredraget kan får tilsendt på forespørsel til

Bioingeniørdagen 2018: Automasjon og ny teknologi innen medisinsk mikrobiologi

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs i forbindelse med den internasjonale bioingeniørdagen. Arrangementet ble gjennomført 10. - 11. april i Oslo, og hadde 84 påmeldte deltakere.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Program Bioingeniørdagen 2018 Automasjon og ny teknologi innen medisinsk mikrobiologi

Tirsdag 10. april

01 Antibiotikaresistens, kontroll eller krise Miriam Sare 
02 Fæcesdiagnostikk Haukeland universitetssjukehus Therese Midtbø 
02 Fæcesdiagnostikk Oslo universitetssykehus Elise Joy og Cathrine Fladeby Joy 
02 Fæcesdiagnostikk St. Olavs hospital Janne Fossum Malmring
03 Endring og risiko Rutt-Lovise Strand

Onsdag 11. april

04 Teknisk - hva skjer under selve sekvenseringen Nadia Debech 
05 Bakterienes rolle ved sepsis – hva kan WGS avsløre Anita Blomfeldt
06 Hva kan vi bruke WGS data til Ola Brønstad Brynildsrud
07 Filmarray i praksis - Hanne Brekke og Hanna Ilag
08 Filmarray - erfaringer fra beredskapslaboratoriet Tone Kristin Bjordal Johansen
09 MaldiTOF - status 2018 Andre Ingebretsen
10 MaldiTOF i framtida Andre Ingebretsen
11 CRISPF - fremtidens strategi for genterapi Arne Klungland
Nanopore Minion/antibiotikaresistens
Torunn Annie Pedersen. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.
13 Smittevern og WGS – framtida Dorthea Hagen Oma

Publisert: Sist oppdatert: