Forskning øker kvaliteten på arbeid utført av bioingeniører og gir synlighet og annerkjennelse for yrkesgruppen.

Det er for tiden ikke utlyst stipender til forskningsprosjekter.

NITO BFI vil lyse ut stipender dedikert til laboratoriemedisinsk forskning hvor prosjektleder er bioingeniør. Nærmere informasjon og kriterier for å søke vil bli gitt. Søknaden krever en grundig prosjektbeskrivelse.

Midler lyses ut i tidsskriftet Bioingeniøren, på nettsiden og gjennom BFIs sosiale mediekanaler.