Bli medlem av fagnettverket batteriteknologi (krever innlogging)

Som medlem får du:

  • Mulighet for å utvide ditt nettverk
  • Delta gratis på våre temamøter
  • Faglig oppdatering med våre fagkurs
  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff

Dette nye fagnettverket blir lansert 12. januar 2023 med et kick-off webinar: Batteriteknologi

Kontaktperson for NITO sitt fagnettverk for batteriteknologi er