NITO jobber tariffmessig for ingeniører i undervisningsstillinger på yrkesfag og fagskole i samarbeid med Akademikerne.
 • Vi tar vare på ingeniører som underviser i tekniske yrkesfag og på fagskole
 • Vi jobber for en lønnsstruktur i skoleverket som erkjenner og belønner breddekompetanse som yrkesfag- og fagskoleutdanningene krever.
 • Vi jobber for at erfaring og realkompetanse får betydning, også lønnsmessig.
 • NITO er ikke partipolitisk.
 • Vi representerer en stor teknisk bredde i medlemsmassen.
 • Du får delta på NITOs fagkurs til kostpris.
 • Fagtidsskriftet Teknisk Ukeblad er inkludert i medlemskapet ditt 
 • NITO har en sterk arbeidslivsavdeling som jobber for din trygghet i arbeidslivet

Se alle medlemsfordeler

Vi har som målsetting å synliggjøre ingeniørenes og teknologenes kompetanse innen norsk skoleverk.

NITO Skole JOBBER for:

 • Bedre etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere
 • Ivareta våre medlemmers interesser på høringer innen skoleverket
 • Jobbe for å redusere frafall i videregående og teknisk fagskole
 • Jobbe for yrkesretting av fellesfagene

Meld deg inn i fagnettverket NITO Skole (Min side)