Gå til innhold
Trailer kjører på snødekt vei
Fagmiljøer

NITO Vei- og trafikksikkerhet

Dette er et nettverk for deg som jobber med vei- og trafikksikkerhet, trafikkteknikk og transportutvikling. Nettverket skal være premissleverandør for miljøvennlig, sikker og effektiv transport.

Bli medlem av NITO Vei- og trafikksikkerhet (krever innlogging)

Som medlem får du

  • Delta på temamøter
  • Nyhetsbrev med aktuelt fagstoff
  • Bidra til NITOs politiske arbeid

Temaer vi jobber med

  • Kompetanse og rekruttering
  • Brannvern og trafikksikkerhet
  • Nasjonal transportplan
  • ITS-strategi (intelligent transportsystem) for Statens Vegvesen

Se NITOs samferdselspolitikk

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler 

Fagutvalgsmedlemmer

Hans Olav Hellesøe (leder), Statens Vegvesen
Heidrun Kårstein, Vestby kommune
Kjetil Lein, Kongsvinger kommune
Ruben Iversen, Kystverket 
Martin Visnes
Terje Kjetil Meaas
Tom Løwing