Bli medlem av NITO Vei- og trafikksikkerhet (krever innlogging)

Som medlem får du

  • Delta på temamøter
  • Nyhetsbrev med aktuelt fagstoff
  • Bidra til NITOs politiske arbeid

Temaer vi jobber med

  • Kompetanse og rekruttering
  • Brannvern og trafikksikkerhet
  • Nasjonal transportplan
  • ITS-strategi (intelligent transportsystem) for Statens Vegvesen

Se NITOs samferdselspolitikk