Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Byggherreforskriften - oppdateringer og endringer

Hvor langt strekker byggherrens ansvar seg i forebygging av ulykker og helseskader?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler

Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema

Loading

Arbeidsgiver

Loading

Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Loading

Aktiviteter

torsdag 21.03.2024 10:00-16:00

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading* Påkrevd felt

Byggherreforskriften skal bidra til å forebygge ulykker og helseskader ved å sikre en trygg hverdag for arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser.

Endringer i forskriften trådte i kraft 1. januar 2021. Vi gir deg en oppdatering og innføring i endringene – hvilke konsekvenser får det for din virksomhet?

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører. Byggherreforskriften beskriver i hovedsak pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen, men omfatter også ansvar og plikter for prosjekterende og utførende virksomheter.

Du inviteres til å møte de engasjerte foredragsholderne, Ottar Egset, Advokatfirma Føyen AS og Hilde Waage, EBA Agder, og deltakere fra ulike bransjer, der det inviteres til løpende dialog og der spørsmål og diskusjon er en del av opplegget – for vi alle har noe å lære av hverandre.

I løpet av kurset går vi gjennom blant annet følgende

 • forskriftens anvendelsesområde, herunder grensesnittet mellom byggherreforskriften og annet regelverk som regulerer helse, miljø og sikkerhet
 • byggherrens ansvar og forpliktelser, samt koordinatorenes arbeidsoppgaver
 • krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i planleggings- og prosjekteringsfase
 • risikovurdering og utforming av tiltak i SHA-planen
 • rollekonflikt – når har vi det?
 • prosjekterendes ansvar
 • entreprenørenes plass i forskriften

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

"Var utrolig bra kurs. Kjempe flinke forelesere.

Engasjerte foredragsholdere og godt tilpasset kursinnhold. Jeg var helt ukjent med forskriften.

Flinke folk, beste kurs innen BHF jeg har vært med på."

Program Byggherreforskriften

0830
Registrering og kaffe

0900
Kursstart

Byggherreforskriftens anvendelsesområde

 • når gjelder forskriften
 • formål
 • hvem retter forskriften seg mot
 • SHA vs HMS
 • byggherrebegrepet i ulike entreprisemodeller

Roller og ansvar, aktørenes plikter

 • organisering og ansvar i prosjekt
 • byggherrens plikter
 • prosjekterendes plikter
 • arbeidsgivers plikter
 • arbeidstakers medvirkning

Roller og ansvar, byggherrens hjelpere

 • fysisk eller juridisk person
 • skriftlige avtaler
 • byggherrens representant, koordinator prosjektering og koordinator utførelse

1200
Lunsj

Risikostyring

 • risiko, hvem håndterer hva
 • risikostyring gjennom prosjekt
 • risikostyring, oppsummering, hva sier Byggherreforskriften

SHA plan

 • hensikt
 • krav til innhold
 • eksempel god plan
 • spesifikke tiltak
 • innhold i beskrivelse vs SHA plan

Relevant rettspraksis

1500
Kursslutt

felleslogo-farger-2024.jpg

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Hvilke fagområder er du opptatt av?

Få relevant informasjon om kurs og arrangementer fra NITO (Krever innlogging).

Registrer dine faglige interesser

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg