Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Byggherreforskriften - oppdateringer og endringer

Byggherreforskriften skal bidra til å forebygge ulykker og helseskader ved å sikre en trygg hverdag for arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser. Men hvor langt strekker byggherrens ansvar seg i forhold til dette?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

torsdag 21.03.2024 10:00-16:00

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 
* Påkrevd felt

Endringer i forskriften trådte i kraft 1. januar 2021. Vi gir deg en oppdatering og innføring i endringene – hvilke konsekvenser får det for din virksomhet?

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører. Byggherreforskriften beskriver i hovedsak pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen, men omfatter også ansvar og plikter for prosjekterende og utførende virksomheter.

Foredragsholdere er Ottar Egset, Advokatfirma Føyen AS og Hilde Waage, EBA Agder.

I løpet av kurset går vi gjennom blant annet følgende

 • forskriftens anvendelsesområde, herunder grensesnittet mellom byggherreforskriften og annet regelverk som regulerer helse, miljø og sikkerhet
 • byggherrens ansvar og forpliktelser, samt koordinatorenes arbeidsoppgaver
 • krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i planleggings- og prosjekteringsfase
 • risikovurdering og utforming av tiltak i SHA-planen
 • rollekonflikt – når har vi det?
 • prosjekterendes ansvar
 • entreprenørenes plass i forskriften
Program Byggherreforskriften

0930
Registrering og kaffe

1000
Kursstart

Byggherreforskriftens anvendelsesområde

 • når gjelder forskriften
 • formål
 • hvem retter forskriften seg mot
 • SHA vs HMS
 • byggherrebegrepet i ulike entreprisemodeller

Roller og ansvar, aktørenes plikter

 • organisering og ansvar i prosjekt
 • byggherrens plikter
 • prosjekterendes plikter
 • arbeidsgivers plikter
 • arbeidstakers medvirkning

Roller og ansvar, byggherrens hjelpere

 • fysisk eller juridisk person
 • skriftlige avtaler
 • byggherrens representant, koordinator prosjektering og koordinator utførelse

1230
Lunsj

Risikostyring

 • risiko, hvem håndterer hva
 • risikostyring gjennom prosjekt
 • risikostyring, oppsummering, hva sier Byggherreforskriften

SHA plan

 • hensikt
 • krav til innhold
 • eksempel god plan
 • spesifikke tiltak
 • innhold i beskrivelse vs SHA plan

Relevant rettspraksis

1600
Kursslutt

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Hvilke fagområder er du opptatt av?

Få relevant informasjon om kurs og arrangementer fra NITO (Krever innlogging).

Registrer dine faglige interesser

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg